මිල (රු)

-

iPad mini 2 Wi-Fi 32 GB Silver
iPad mini 2 Wi-Fi 32 GB Silver

27 නොවැ 9:58 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 50,000

iPAD AiR 2 64
iPAD AiR 2 64

සාමාජිකයා29 නොවැ 6:08 පව, නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 63,000

Apple IPad 4 4G + WiFi 64GB
Apple IPad 4 4G + WiFi 64GB

විනාඩි 22 පෙර, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 38,000

ipad 16gb
ipad 16gb

විනාඩි 46 පෙර, කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 14,000

Apple iPad Pro 12.9 128GB
Apple iPad Pro 12.9 128GB

සාමාජිකයාඅද 12:52 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 115,000

I Pad 3
I Pad 3

ඊයේ 9:50 පව, කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 25,000

ipad mini 2/32 GB
ipad mini 2/32 GB

ඊයේ 6:23 පව, පොලොන්නරුව, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 25,000

iPAD MINI 4G
iPAD MINI 4G

සාමාජිකයාඊයේ 6:15 පව, නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 24,000

Apple iPad 3 64GB
Apple iPad 3 64GB

සාමාජිකයාඊයේ 3:00 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 45,000

APPLE IPAD AIR 2
APPLE IPAD AIR 2

සාමාජිකයාඊයේ 2:53 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 94,500

APPLE IPAD AIR 2
APPLE IPAD AIR 2

සාමාජිකයාඊයේ 2:50 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 74,500

Apple tab
Apple tab

ඊයේ 2:08 පව, ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 55,000

iPad Pro 12.9 128GB Gold w/ Apple Pencil
iPad Pro 12.9 128GB Gold w/ Apple Pencil

ඊයේ 12:52 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 150,000

iPad 4 16GB
iPad 4 16GB

සාමාජිකයාඊයේ 11:54 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 39,500

iPad Pro 9.7" Silver
iPad Pro 9.7" Silver

සාමාජිකයාඊයේ 11:54 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 89,500

iPad Air 16GB
iPad Air 16GB

සාමාජිකයාඊයේ 11:52 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 45,000

iPad Pro 12.9" 4K Retina
iPad Pro 12.9" 4K Retina

සාමාජිකයාඊයේ 11:49 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 139,000

iPad Pro 12.9" 4K Retina
iPad Pro 12.9" 4K Retina

සාමාජිකයාඊයේ 10:49 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 116,000

Apple Ipad Mini
Apple Ipad Mini

ඊයේ 10:11 පෙරවරු, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 16,000

Apple iPad 3 16GB - Problem with touch
Apple iPad 3 16GB - Problem with touch

ඊයේ 10:04 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 30,000

Apple i pad 32gb wifi
Apple i pad 32gb wifi

08 දෙසැ 9:04 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 12,500

Apple iPad 3(Cellular+ WLAN)
Apple iPad 3(Cellular+ WLAN)

08 දෙසැ 7:25 පව, කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 32,500

Apple iPad 2 - 64GB
Apple iPad 2 - 64GB

08 දෙසැ 6:03 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 35,000

apple i pad
apple i pad

08 දෙසැ 3:31 පව, නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 17,000

IPad mini 3
IPad mini 3

08 දෙසැ 2:41 පව, නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 39,000

ipad pro 128gb
ipad pro 128gb

සාමාජිකයා08 දෙසැ 1:56 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 128,500

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!