මිල (රු)

-

Apple I Pad Pro 9.7 128GB
Apple I Pad Pro 9.7 128GB

සාමාජිකයා04 ඔක් 4:06 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 131,000

Apple iPad Air 2
Apple iPad Air 2

සාමාජිකයා17 සැප් 12:54 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 75,000

Apple iPad Air 2
Apple iPad Air 2

සාමාජිකයාඊයේ 10:05 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 62,000

Apple iPad 2 64GB
Apple iPad 2 64GB

සාමාජිකයාඊයේ 10:01 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 31,000

Apple iPad Mini
Apple iPad Mini

සාමාජිකයාඊයේ 8:49 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 25,500

Ipad Air2
Ipad Air2

ඊයේ 7:20 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 60,000

iPad mini 2 - Cellular (4G) + WiFi
iPad mini 2 - Cellular (4G) + WiFi

ඊයේ 7:07 පව, මඩකලපුව, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 38,000

APPLE IPAD PRO 12.9 128GB 4G
APPLE IPAD PRO 12.9 128GB 4G

සාමාජිකයා14 ඔක් 9:13 පෙරවරු, නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 110,000

Apple iPad Pro 9.7 128GB
Apple iPad Pro 9.7 128GB

සාමාජිකයාඊයේ 4:58 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 136,000

APPLE IPAD MINI 4
APPLE IPAD MINI 4

ඊයේ 3:59 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 40,000

Apple iPad 2 16GB
Apple iPad 2 16GB

ඊයේ 2:58 පව, පුත්තලම, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 28,000

iPad Air 2 64GB
iPad Air 2 64GB

සාමාජිකයා05 ඔක් 12:01 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 72,500

Apple iPad Air 2 64GB
Apple iPad Air 2 64GB

සාමාජිකයා18 ඔක් 12:25 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 95,000

APPLE iPAD AIR 2
APPLE iPAD AIR 2

ඊයේ 9:30 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 62,000

I pad mini
I pad mini

ඊයේ 9:22 පෙරවරු, යාපනය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 18,950

ipad mini 4
ipad mini 4

ඊයේ 9:08 පෙරවරු, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 57,000

I PAD MINI..4..64GB
I PAD MINI..4..64GB

සාමාජිකයා20 ඔක් 8:24 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 52,000

iPad Air 2
iPad Air 2

ඊයේ 7:16 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 48,000

iPad mini
iPad mini

ඊයේ 7:12 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 35,000

Apple iPad Air Wi-Fi
Apple iPad Air Wi-Fi

23 ඔක් 11:37 පව, ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 50,000

iPad Air 2
iPad Air 2

23 ඔක් 7:34 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 60,000

Apple Ipad
Apple Ipad

23 ඔක් 4:05 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 22,000

I PAD 4..32GB-4G+ WIFI BR NEW
I PAD 4..32GB-4G+ WIFI BR NEW

23 ඔක් 2:15 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 47,000

ipad air from USA 16GB Silver with cover
ipad air from USA 16GB Silver with cover

23 ඔක් 10:34 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 55,000

Apple IPad mini 3 Gold
Apple IPad mini 3 Gold

22 ඔක් 8:48 පව, නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 60,000

Apple air 16gb
Apple air 16gb

22 ඔක් 2:41 පව, කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 55,000

iPad Air - Tab (Mint Condition)
iPad Air - Tab (Mint Condition)

22 ඔක් 10:48 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 39,000

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!