මිල (රු)

-

Apple imac
Apple imac

අද 8:03 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 14,500

Apple Imac
Apple Imac

සාමාජිකයා24 ඔක් 8:46 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 18,800

Mac Air  13
Mac Air 13

ඊයේ 10:51 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 160,000

Apple macbook- very good condition
Apple macbook- very good condition

01 දෙසැ 10:57 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 39,000

apple imac intel core i5 slim 2.7GHz
apple imac intel core i5 slim 2.7GHz

01 දෙසැ 7:45 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 150,000

2.7GHz 8gb 1tb apple imac
2.7GHz 8gb 1tb apple imac

29 නොවැ 7:55 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 150,000

iMac 7.1
iMac 7.1

28 නොවැ 6:00 පව, පොලොන්නරුව, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 40,000

iMac 5K 27"/2016/B"NEW/16GB/3.2GH/2GB
iMac 5K 27"/2016/B"NEW/16GB/3.2GH/2GB

සාමාජිකයා27 නොවැ 10:34 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 298,000

Apple iMac a1195
Apple iMac a1195

22 නොවැ 9:25 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 19,000

iMac 21.4-inch i5
iMac 21.4-inch i5

22 නොවැ 9:21 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 119,000

Mac Book  Pro Late
Mac Book Pro Late

20 නොවැ 7:59 පෙරවරු, ත්‍රිකුණාමලය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 28,000

2014 Apple iMac 27" 16GB 1TB AppleCare
2014 Apple iMac 27" 16GB 1TB AppleCare

සාමාජිකයා19 නොවැ 9:12 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 235,000

MacBook Pro 15 inch MLH42
MacBook Pro 15 inch MLH42

සාමාජිකයා18 නොවැ 5:27 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 461,421

MacBook Pro 15 inch MLH32
MacBook Pro 15 inch MLH32

සාමාජිකයා18 නොවැ 5:19 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 415,116

MacBook Pro 13 inch MLH12 (
MacBook Pro 13 inch MLH12 (

සාමාජිකයා18 නොවැ 5:15 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 308,100

Apple mac book
Apple mac book

18 නොවැ 3:38 පව, කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 48,000

Apple iMac 27" /Late 2012 Slim Model
Apple iMac 27" /Late 2012 Slim Model

18 නොවැ 1:58 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 230,000

Apple Mac Pro
Apple Mac Pro

17 නොවැ 4:16 පව, නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 60,000

Apple iMac Desktop
Apple iMac Desktop

16 නොවැ 10:43 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 17,000

Apple Mac Mini 2014
Apple Mac Mini 2014

08 නොවැ 11:04 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 49,000

Apple Macbook Core 2 Duo
Apple Macbook Core 2 Duo

සාමාජිකයා08 නොවැ 2:22 පව, යාපනය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 26,000

Apple iMac
Apple iMac

08 නොවැ 11:50 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 25,000

2016 iMac 27" | 3.2GHz | Retina 5K
2016 iMac 27" | 3.2GHz | Retina 5K

සාමාජිකයා08 නොවැ 11:18 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 259,000

iMac Desktop Computer
iMac Desktop Computer

28 ඔක් 4:43 පව, කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 85,000

Apple iMac / 2.5GHz i5 / 8GB/ 512 VGA
Apple iMac / 2.5GHz i5 / 8GB/ 512 VGA

28 ඔක් 11:57 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 117,000

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!