මිල (රු)

-

Acer i5 7th gen, 8GB Ram,
Acer i5 7th gen, 8GB Ram,

විනාඩි 22 පෙර, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 78,900

p4 computer
p4 computer

අද 10:16 පෙරවරු, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 5,500

acer aspire f15 i7
acer aspire f15 i7

අද 5:38 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 89,000

Acer V5 4th Gen Gaming Laptop Radeon
Acer V5 4th Gen Gaming Laptop Radeon

ඊයේ 11:02 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 39,990

Acer i5 7th Gen LapTop (E5 575G)
Acer i5 7th Gen LapTop (E5 575G)

ඊයේ 10:42 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 78,900

acer laptop e15
acer laptop e15

ඊයේ 10:40 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 39,500

Acer Intel Dual Core laptop
Acer Intel Dual Core laptop

ඊයේ 7:45 පව, යාපනය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 33,000

Intel i3 3rd gen Desktop
Intel i3 3rd gen Desktop

සාමාජිකයා06 දෙසැ 5:50 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 23,000

i3 Acer Branded PC Full Set Computer
i3 Acer Branded PC Full Set Computer

සාමාජිකයා04 දෙසැ 8:08 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 21,500

Acer Aspire E5-574 Core i3 6th
Acer Aspire E5-574 Core i3 6th

ඊයේ 11:53 පෙරවරු, කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 67,500

Acer Laptop
Acer Laptop

06 දෙසැ 11:01 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 80,000

doul core machine
doul core machine

06 දෙසැ 9:40 පෙරවරු, මඩකලපුව, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,500

Acer i3 Laptop
Acer i3 Laptop

සාමාජිකයා05 දෙසැ 4:58 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 67,900

Laptop
Laptop

05 දෙසැ 4:36 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 35,000

Acer i5 Laptop
Acer i5 Laptop

සාමාජිකයා05 දෙසැ 4:36 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 80,900

acer i5 / E5-575G 7 genaration
acer i5 / E5-575G 7 genaration

05 දෙසැ 4:03 පව, කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 80,000

Brand new aver laptop
Brand new aver laptop

05 දෙසැ 3:30 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 76,000

Core i5 Laptop
Core i5 Laptop

05 දෙසැ 12:50 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 38,000

Acer i5 laptop
Acer i5 laptop

05 දෙසැ 12:49 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 79,000

ASPIRE E15 Brand new laptop f
ASPIRE E15 Brand new laptop f

05 දෙසැ 12:12 පව, කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 86,000

Acer i5 6th Gen Lap
Acer i5 6th Gen Lap

05 දෙසැ 7:21 පෙරවරු, මාතලේ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 78,000

Acer laptop
Acer laptop

04 දෙසැ 6:53 පව, නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 45,000

ACER ASPIRE E5 - 575G
ACER ASPIRE E5 - 575G

04 දෙසැ 4:52 පව, මාතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 80,000

Full set Desktop Gaming Computer PC
Full set Desktop Gaming Computer PC

04 දෙසැ 4:08 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 22,000

acer lap
acer lap

04 දෙසැ 9:36 පෙරවරු, යාපනය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 23,000

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!