මිල (රු)

-

Hp i5 Use Laptop Dell
Hp i5 Use Laptop Dell

සාමාජිකයා22 ඔක් 5:12 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 39,500

Windows Tablet
Windows Tablet

20 ඔක් 1:30 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 28,000

desktop computer
desktop computer

විනාඩියකට පෙර, වවුනියාව, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 250,000

samsung Tab A6
samsung Tab A6

විනාඩි 3 පෙර, යාපනය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 25,000

Dell laptop
Dell laptop

විනාඩි 13 පෙර, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 43,000

Samsung Core 2 Duo PC
Samsung Core 2 Duo PC

විනාඩි 17 පෙර, කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 11,000

Samsung Tab S2 32GB 4G
Samsung Tab S2 32GB 4G

විනාඩි 20 පෙර, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 40,000

singer Xserious Laptop
singer Xserious Laptop

විනාඩි 21 පෙර, මොණරාගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 28,000

6th Gen Lenovo Gaming Laptop 12GB RAM
6th Gen Lenovo Gaming Laptop 12GB RAM

විනාඩි 22 පෙර, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 45,000

duals sim tablet
duals sim tablet

සාමාජිකයා23 ඔක් 2:07 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 10,500

HP EliteBook Core i5 Laptop NVIDIA
HP EliteBook Core i5 Laptop NVIDIA

විනාඩි 47 පෙර, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 32,500

Hp i3  5th Gen Laptop -  Brand New
Hp i3 5th Gen Laptop - Brand New

විනාඩි 49 පෙර, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 51,500

fore salle
fore salle

පැයකට පෙර, කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 25,000

Computer CORE 2 DO
Computer CORE 2 DO

පැයකට පෙර, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 12,000

I PAD MINI..4..64GB
I PAD MINI..4..64GB

සාමාජිකයා20 ඔක් 8:24 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 52,000

2016 iMac 21.5" Latest 8GB + Super Drive
2016 iMac 21.5" Latest 8GB + Super Drive

සාමාජිකයා22 ඔක් 4:55 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 155,000

Core 2 Duo Laptop
Core 2 Duo Laptop

අද 7:01 පෙරවරු, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 12,000

Core i3
Core i3

14 ඔක් 12:38 පව, රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 30,000

Core2duo 3.0ghz |2GB DDR3 | 250GB
Core2duo 3.0ghz |2GB DDR3 | 250GB

සාමාජිකයා21 සැප් 11:42 පෙරවරු, නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 17,000

17"+C2Duo3.1Ghz+4GBDDR3+500GB
17"+C2Duo3.1Ghz+4GBDDR3+500GB

සාමාජිකයා11 ඔක් 10:52 පෙරවරු, නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 23,500

17"LenovoCor2Duo3.1ghz 6m 4GBDDR3|250GB|
17"LenovoCor2Duo3.1ghz 6m 4GBDDR3|250GB|

සාමාජිකයා10 ඔක් 12:41 පව, නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 22,500

campq510
campq510

අද 6:07 පෙරවරු, මාතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 20,000

lenovo tab
lenovo tab

අද 6:06 පෙරවරු, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 7,000

dell laptop ..
dell laptop ..

අද 6:05 පෙරවරු, මාතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 10,000

Lenovo G50 (Core i5)
Lenovo G50 (Core i5)

අද 6:02 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 45,000

MacBook Core 2 Duo
MacBook Core 2 Duo

අද 1:11 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 42,000

SAMSUNG 10.1 INCH 3G H+ TAB
SAMSUNG 10.1 INCH 3G H+ TAB

සාමාජිකයා02 ඔක් 4:08 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 16,250

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!