මිල (රු)

-

දැන්විම් 140 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි
SOFTWARES WINDOWS 7 8 10 COMPUTER REPAIR
SOFTWARES WINDOWS 7 8 10 COMPUTER REPAIR

සාමාජිකයා06 නොවැ 9:49 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 300

POS System
POS System

සාමාජිකයා19 නොවැ 1:49 පව, කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 2,000

Stock Control Software
Stock Control Software

ඊයේ 12:55 පව, කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 18,000

POS System
POS System

සාමාජිකයා19 නොවැ 1:49 පව, කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 2,000

Quickbooks Easy Accounting
Quickbooks Easy Accounting

සාමාජිකයා21 නොවැ 9:38 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 15,000

WINDOWS 10 7 8.1 DvDs SOFTWARES
WINDOWS 10 7 8.1 DvDs SOFTWARES

ඊයේ 8:43 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 300

Genuin DVD
Genuin DVD

ඊයේ 8:32 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 400

StoreMate™ | Online Inventory Mng System
StoreMate™ | Online Inventory Mng System

19 නොවැ 3:46 පව, කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 5,000

Government Loan Calculator - Software
Government Loan Calculator - Software

03 දෙසැ 9:57 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 3,000

WINDOWS 7 8.1 10 8 XP DRIVERPACKS OFFICE
WINDOWS 7 8.1 10 8 XP DRIVERPACKS OFFICE

සාමාජිකයා03 දෙසැ 8:27 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 300

WIndows 07 DVDs
WIndows 07 DVDs

03 දෙසැ 8:10 පෙරවරු, ගාල්ල, පරිගණක උපාංග

රු 550

USB Sound card
USB Sound card

02 දෙසැ 11:20 පව, කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 350

S/W WINDOWS O/S 7 8.1 10 32*64
S/W WINDOWS O/S 7 8.1 10 32*64

සාමාජිකයා02 දෙසැ 9:40 පව, කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 300

WINDOWS SOFTWARE ALL 7 8.1 8 10 XP
WINDOWS SOFTWARE ALL 7 8.1 8 10 XP

02 දෙසැ 9:21 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 300

Software Collection DVD
Software Collection DVD

02 දෙසැ 8:32 පෙරවරු, ගාල්ල, පරිගණක උපාංග

රු 560

Point of sale system for restaurants
Point of sale system for restaurants

02 දෙසැ 8:13 පෙරවරු, ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 78,000

Student Management Software
Student Management Software

01 දෙසැ 2:56 පව, කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 25,000

usb speeker sistem
usb speeker sistem

01 දෙසැ 2:05 පව, මාතර, පරිගණක උපාංග

රු 700

Green Cloud POS System Pro
Green Cloud POS System Pro

සාමාජිකයා30 නොවැ 6:19 පව, කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 2,000

POS Software
POS Software

30 නොවැ 3:21 පව, කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 80,000

Kaspersky Internet Security 2016
Kaspersky Internet Security 2016

සාමාජිකයා27 නොවැ 1:17 පව, කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,450

WIndows 10 OEM Pro Key Only
WIndows 10 OEM Pro Key Only

27 නොවැ 10:41 පෙරවරු, ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 9,000

AVAST SECURE PROTECTOR TILL 2018
AVAST SECURE PROTECTOR TILL 2018

27 නොවැ 8:05 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 500

Office 2016 Pro Plus USB Flash Drive
Office 2016 Pro Plus USB Flash Drive

27 නොවැ 12:55 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 7,500

Kaspersky Internet Security
Kaspersky Internet Security

26 නොවැ 7:07 පව, ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 1,700

Stock Control - Agency Software
Stock Control - Agency Software

26 නොවැ 5:13 පව, කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 32,500

Manufacturing Control Software
Manufacturing Control Software

26 නොවැ 4:53 පව, කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 35,000

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!