මිල (රූ)

-

ප්‍රමාණය

-

දැන්විම් 62 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි
Shop with Land in Kelaniya
Shop with Land in Kelaniya

ඊයේ 1:22 පව, ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 6,000,000

Shop Business promise for Sale Wattala
Shop Business promise for Sale Wattala

03 දෙසැ 7:00 පව, ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 725,000

Shop for sale in Beliatta
Shop for sale in Beliatta

03 දෙසැ 11:01 පෙරවරු, හම්බන්තොට, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 11,000,000

Shop in Kurunegala for sale
Shop in Kurunegala for sale

සාමාජිකයා02 දෙසැ 1:18 පව, කුරුණෑගල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 1,900,000

Shop in colombo -6
Shop in colombo -6

01 දෙසැ 2:34 පව, කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 8,000,000

Property for sale in Ja-Ela
Property for sale in Ja-Ela

30 නොවැ 10:28 පව, ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 1,350,000

Shop with land for Sale in Hettipola
Shop with land for Sale in Hettipola

30 නොවැ 9:22 පව, කුරුණෑගල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 20,000,000

Property for sale in Imaduwa
Property for sale in Imaduwa

30 නොවැ 8:45 පව, ගාල්ල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 7,000,000

Business Place for sale Beruwala
Business Place for sale Beruwala

සාමාජිකයා30 නොවැ 4:17 පව, කළුතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 20,000,000

Shop for sale in Kandy
Shop for sale in Kandy

28 නොවැ 6:43 පව, නුවර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 65,000,000

Shop For Sale In Dematagoda
Shop For Sale In Dematagoda

27 නොවැ 10:09 පෙරවරු, කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 13,000,000

කඩයක් සමග ඉඩමක් විකිණීමට ඇත.
කඩයක් සමග ඉඩමක් විකිණීමට ඇත.

26 නොවැ 11:28 පව, නුවර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 11,100,000

Shops For Sale in Colombo 11
Shops For Sale in Colombo 11

සාමාජිකයා26 නොවැ 6:10 පව, කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 6,000,000

Shop for Sale in Colombo 09
Shop for Sale in Colombo 09

25 නොවැ 6:01 පව, කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 10,000,000

Property for sale in Gampaha
Property for sale in Gampaha

25 නොවැ 4:25 පව, ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 2,500,000

Commercial Property for sales in Imaduwa
Commercial Property for sales in Imaduwa

23 නොවැ 8:58 පව, ගාල්ල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 12,000,000

Shop in Galenbidunuwewa for sale
Shop in Galenbidunuwewa for sale

සාමාජිකයා23 නොවැ 3:40 පව, අනුරාධපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 17,000,000

Shop available in Minuwangoda for sale
Shop available in Minuwangoda for sale

22 නොවැ 3:06 පව, ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 2,700,000

Shop For Sale In Dekatana
Shop For Sale In Dekatana

19 නොවැ 5:39 පව, ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 1,500,000

Shop for Immediate Sale Wattala
Shop for Immediate Sale Wattala

18 නොවැ 2:31 පව, ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 1,500,000

Property for sale in Kurunagala
Property for sale in Kurunagala

17 නොවැ 2:31 පව, කුරුණෑගල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 9,700,000

Shop for Sale in Homagama
Shop for Sale in Homagama

සාමාජිකයා17 නොවැ 1:57 පව, කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 35,000,000

Shop space | Kotadeniyawa | for sale
Shop space | Kotadeniyawa | for sale

සාමාජිකයා17 නොවැ 11:00 පෙරවරු, ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 1,550,000

Shop Space | ja-ela | For Sale
Shop Space | ja-ela | For Sale

සාමාජිකයා17 නොවැ 10:59 පෙරවරු, ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 1,600,000

Shop space | Gampaha | Ward City
Shop space | Gampaha | Ward City

සාමාජිකයා17 නොවැ 10:59 පෙරවරු, ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 2,500,000

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!