වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 31 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි
Ssang Yong kyron 2007
Ssang Yong kyron 2007

103,000 km

27 නොවැ 2:48 පව, කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 3,280,000

Ssang Yong kyron 2007
Ssang Yong kyron 2007

123,137 km

සාමාජිකයා02 දෙසැ 2:50 පව, කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 3,075,000

Ssang Yong Rexton 2008
Ssang Yong Rexton 2008

154,000 km

සාමාජිකයා05 දෙසැ 5:37 පව, කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 4,475,000

Ssang Yong Kyron 2007
Ssang Yong Kyron 2007

114,000 km

සාමාජිකයා05 දෙසැ 5:35 පව, කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 3,365,000

Ssang Yong Korando 2013
Ssang Yong Korando 2013

57,000 km

සාමාජිකයා02 දෙසැ 8:30 පෙරවරු, කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 4,425,000

Ssang Yong Korando C 2011
Ssang Yong Korando C 2011

28,000 km

30 නොවැ 9:51 පව, කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 4,200,000

Ssang Yong kyron 2007
Ssang Yong kyron 2007

103,000 km

27 නොවැ 2:48 පව, කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 3,280,000

Ssang Yong Rexton 2009
Ssang Yong Rexton 2009

92,000 km

26 නොවැ 4:42 පව, ගම්පහ, මෝටර් රථ

රු 4,750,000

Ssang Yong Rexton 2008
Ssang Yong Rexton 2008

68,000 km

26 නොවැ 10:56 පෙරවරු, කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 4,500,000

Ssang Yong KYRON 2009
Ssang Yong KYRON 2009

81,000 km

23 නොවැ 8:20 පෙරවරු, කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 3,600,000

Ssang Yong MUSSO 1996
Ssang Yong MUSSO 1996

202,000 km

සාමාජිකයා21 නොවැ 4:19 පව, කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 2,295,000

Ssang Yong Micro Korando 2011
Ssang Yong Micro Korando 2011

76,000 km

සාමාජිකයා19 නොවැ 7:28 පෙරවරු, කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 4,350,000

Ssang Yong Micro Kyron 2008
Ssang Yong Micro Kyron 2008

102,200 km

18 නොවැ 12:14 පව, කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 3,450,000

Ssang Yong Rexton 2008
Ssang Yong Rexton 2008

70,000 km

17 නොවැ 11:07 පව, ගම්පහ, මෝටර් රථ

රු 4,475,000

Ssang Yong REXTON 2007
Ssang Yong REXTON 2007

99,000 km

15 නොවැ 1:41 පව, මොණරාගල, මෝටර් රථ

රු 4,425,000

Ssang Yong TIVOLI 2016
Ssang Yong TIVOLI 2016

0 km

සාමාජිකයා09 නොවැ 11:40 පෙරවරු, කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 6,000,000

Ssang Yong TIVOLI 2016
Ssang Yong TIVOLI 2016

0 km

සාමාජිකයා09 නොවැ 11:39 පෙරවරු, කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 6,000,000

Ssang Yong TIVOLI 2016
Ssang Yong TIVOLI 2016

0 km

සාමාජිකයා08 නොවැ 5:47 පව, කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 6,000,000

Ssang Yong Rexton W 2014
Ssang Yong Rexton W 2014

45,000 km

07 නොවැ 3:16 පව, කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 6,850,000

Ssang Yong kyron 2008
Ssang Yong kyron 2008

106,000 km

06 නොවැ 5:09 පව, කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 3,360,000

Ssang Yong Kyron 2009
Ssang Yong Kyron 2009

980,000 km

05 නොවැ 4:59 පව, කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 3,650,000

Ssang Yong Musso 1996
Ssang Yong Musso 1996

200,000 km

04 නොවැ 8:17 පව, කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 2,200,000

Ssang Yong Rexton 2009
Ssang Yong Rexton 2009

61,339 km

02 නොවැ 3:25 පව, ගාල්ල, මෝටර් රථ

රු 5,150,000

Ssang Yong Rexton 2003
Ssang Yong Rexton 2003

69,439 km

02 නොවැ 1:25 පව, කුරුණෑගල, මෝටර් රථ

රු 3,250,000

Ssang Yong Rexton 2005
Ssang Yong Rexton 2005

90,000 km

සාමාජිකයා31 ඔක් 7:17 පව, කළුතර, මෝටර් රථ

රු 3,175,000

Ssang Yong Rexton 2008
Ssang Yong Rexton 2008

86,000 km

සාමාජිකයා27 ඔක් 5:22 පෙරවරු, කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 4,200,000

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!