වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 273 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි
Micro Panda 2013
Micro Panda 2013

38,000 km

12 ඔක් 8:11 පව, කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 1,400,000

Micro rhino 2011
Micro rhino 2011

65,000 km

සාමාජිකයා22 ඔක් 9:41 පව, ගාල්ල, මෝටර් රථ

රු 2,550,000

Micro panda 2011
Micro panda 2011

55,000 km

15 ඔක් 11:19 පෙරවරු, කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 1,345,000

Micro Panda 2014
Micro Panda 2014

4,600 km

25 සැප් 9:32 පව, ගම්පහ, මෝටර් රථ

රු 1,610,000

Micro Panda 2013
Micro Panda 2013

60,000 km

17 ඔක් 9:28 පව, කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 1,435,000

Micro kyron 2008
Micro kyron 2008

92,000 km

01 ඔක් 4:46 පව, කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 3,550,000

Micro Panda 2014
Micro Panda 2014

30,000 km

සාමාජිකයාඊයේ 6:16 පව, කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 1,565,000

Micro Panda Cross 2015
Micro Panda Cross 2015

22,000 km

සාමාජිකයා15 ඔක් 2:20 පව, කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 2,045,000

Micro Rhino 2013
Micro Rhino 2013

43,000 km

සාමාජිකයා16 ඔක් 12:25 පව, ගාල්ල, මෝටර් රථ

රු 2,675,000

Micro panda cross 2012
Micro panda cross 2012

13,000 km

ඊයේ 2:51 පව, කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 1,890,000

Micro panda cross 2013
Micro panda cross 2013

13,500 km

29 සැප් 5:12 පව, කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 1,740,000

Micro Panda Cross 2013
Micro Panda Cross 2013

420,000 km

ඊයේ 2:47 පව, කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 1,700,000

Micro GEELY MX 7 Mark II 2013
Micro GEELY MX 7 Mark II 2013

22,000 km

සාමාජිකයා09 ඔක් 3:22 පව, කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 2,015,000

Micro Rexton 2009
Micro Rexton 2009

100,000 km

සාමාජිකයාඊයේ 12:41 පව, කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 4,225,000

Micro mx7 2013
Micro mx7 2013

21,000 km

ඊයේ 11:56 පෙරවරු, කුරුණෑගල, මෝටර් රථ

රු 1,950,000

Micro Panda LC 1.0 2015
Micro Panda LC 1.0 2015

10,000 km

23 ඔක් 11:09 පෙරවරු, කුරුණෑගල, මෝටර් රථ

රු 1,850,000

Micro Panda 2014
Micro Panda 2014

30,000 km

සාමාජිකයා11 ඔක් 6:17 පව, කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 1,495,000

Micro Privilege 2006
Micro Privilege 2006

41,000 km

18 ඔක් 10:38 පව, ගම්පහ, මෝටර් රථ

රු 425,000

Micro Panda Cross 2013
Micro Panda Cross 2013

50,000 km

03 ඔක් 10:11 පෙරවරු, ගම්පහ, මෝටර් රථ

රු 1,665,000

Micro Panda Cross 2012
Micro Panda Cross 2012

24,000 km

සාමාජිකයා21 ඔක් 4:58 පව, කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 1,890,000

Micro Panda 1000cc Black 2012
Micro Panda 1000cc Black 2012

33,000 km

ඊයේ 9:32 පෙරවරු, නුවරඑලිය, මෝටර් රථ

රු 1,525,000

Micro Kyron 2008
Micro Kyron 2008

80,000 km

සාමාජිකයාඊයේ 8:35 පෙරවරු, කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 3,390,000

Micro Panda Cross Geely 2013
Micro Panda Cross Geely 2013

28,500 km

සාමාජිකයා20 ඔක් 11:57 පෙරවරු, කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 1,750,000

Micro panda LC.1.0 2015
Micro panda LC.1.0 2015

10,000 km

25 ඔක් 10:25 පව, ගම්පහ, මෝටර් රථ

රු 1,825,000

Micro Pànda 1000cc 2015
Micro Pànda 1000cc 2015

5,600 km

සාමාජිකයා25 ඔක් 4:03 පව, කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 1,595,000

Micro PANDA CROSS 2012
Micro PANDA CROSS 2012

20,000 km

සාමාජිකයා25 ඔක් 11:36 පෙරවරු, කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 1,785,000

Micro Panda Cross 2013
Micro Panda Cross 2013

65,000 km

24 ඔක් 10:57 පව, රත්නපුර, මෝටර් රථ

රු 1,800,000

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!