වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 32 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි
Austin A35 1958
Austin A35 1958

150,000 km

03 දෙසැ 5:11 පව, කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 175,000

Austin Came bridge  A-55 1968
Austin Came bridge A-55 1968

196,000 km

03 දෙසැ 11:55 පෙරවරු, කුරුණෑගල, මෝටර් රථ

රු 650,000

Austin Cambridge (farina) 1959
Austin Cambridge (farina) 1959

100,000 km

සාමාජිකයා02 දෙසැ 7:49 පව, කෑගල්ල, මෝටර් රථ

රු 685,000

Austin mini 1977
Austin mini 1977

156,000 km

02 දෙසැ 3:10 පව, කළුතර, මෝටර් රථ

රු 1,585,000

Austin 7 CHAMMY TOURER 1928
Austin 7 CHAMMY TOURER 1928

1,000 km

සාමාජිකයා29 නොවැ 5:44 පව, කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 2,800,000

Austin summer set 1947
Austin summer set 1947

86,500 km

සාමාජිකයා29 නොවැ 12:51 පව, කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 435,000

Austin mini cooper 1960
Austin mini cooper 1960

300,000 km

27 නොවැ 4:32 පව, ගම්පහ, මෝටර් රථ

රු 800,000

Austin moris 1963
Austin moris 1963

100,000 km

25 නොවැ 4:28 පව, නුවර, මෝටර් රථ

රු 350,000

Austin Mini Cooper 1976
Austin Mini Cooper 1976

35,000 km

25 නොවැ 2:25 පව, කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 1,450,000

Austin Cambridge 1959
Austin Cambridge 1959

150,000 km

සාමාජිකයා24 නොවැ 8:16 පව, පුත්තලම, මෝටර් රථ

රු 550,000

Austin Mini Cooper 1960
Austin Mini Cooper 1960

75,000 km

23 නොවැ 2:18 පව, ගම්පහ, මෝටර් රථ

රු 1,100,000

Austin Somerset A 40 1952
Austin Somerset A 40 1952

45,236 km

23 නොවැ 11:56 පෙරවරු, මාතර, මෝටර් රථ

රු 450,000

Austin Mini Cooper 1994
Austin Mini Cooper 1994

1,700 km

22 නොවැ 6:25 පව, නුවර, මෝටර් රථ

රු 1,375,000

Austin Mini cooper 1960
Austin Mini cooper 1960

55,000 km

සාමාජිකයා22 නොවැ 2:16 පව, රත්නපුර, මෝටර් රථ

රු 850,000

Austin Minicooper 1960
Austin Minicooper 1960

61,785 km

21 නොවැ 9:35 පව, නුවරඑලිය, මෝටර් රථ

රු 815,000

Austin Mini minnor 1998
Austin Mini minnor 1998

58,000 km

20 නොවැ 3:46 පව, කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 1,250,000

Austin A40 Sumerset 1952
Austin A40 Sumerset 1952

100,000 km

සාමාජිකයා18 නොවැ 10:04 පෙරවරු, කෑගල්ල, මෝටර් රථ

රු 500,000

Austin Farina A40 1958
Austin Farina A40 1958

50,000 km

සාමාජිකයා16 නොවැ 7:48 පව, කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 350,000

Austin Minimoke 1968
Austin Minimoke 1968

22,000 km

16 නොවැ 2:55 පව, කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 2,000,000

Austin Mini Cooper 1998
Austin Mini Cooper 1998

65,400 km

10 නොවැ 9:29 පව, ගාල්ල, මෝටර් රථ

රු 1,750,000

Austin Austin 8 1940
Austin Austin 8 1940

100,000 km

09 නොවැ 4:14 පව, නුවර, මෝටර් රථ

රු 850,000

Austin B13 Doctor Sunny 1989
Austin B13 Doctor Sunny 1989

220,000 km

සාමාජිකයා09 නොවැ 12:19 පව, මොණරාගල, මෝටර් රථ

රු 575,000

Austin mini moke 1960
Austin mini moke 1960

650,000 km

08 නොවැ 12:35 පව, ගාල්ල, මෝටර් රථ

රු 1,075,000

Austin Austin mini 1978
Austin Austin mini 1978

200,000 km

31 ඔක් 12:57 පව, කළුතර, මෝටර් රථ

රු 1,300,000

Austin mini moke 1960
Austin mini moke 1960

100,000 km

31 ඔක් 10:49 පෙරවරු, කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 1,250,000

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!