මිල (රු)

-

Sony Digital Camera 20MP
Sony Digital Camera 20MP

සාමාජිකයා23 නොවැ 2:16 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 18,990

Sony Cyber-shot w830 Camera
Sony Cyber-shot w830 Camera

සාමාජිකයා08 නොවැ 4:00 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 18,990

Cyber-Shot Camera DSC W800
Cyber-Shot Camera DSC W800

විනාඩි 23 පෙර, මාතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 15,000

Sony A55 DSLR Camera, 18-55 Lense
Sony A55 DSLR Camera, 18-55 Lense

ඊයේ 10:50 පව, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 100,000

Sony cyber shot camera
Sony cyber shot camera

ඊයේ 1:50 පව, මාතලේ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 5,000

Sony DSC-H300
Sony DSC-H300

ඊයේ 9:31 පෙරවරු, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 24,500

yasica camera
yasica camera

ඊයේ 12:06 පෙරවරු, කෑගල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,000

Sony Camera
Sony Camera

05 දෙසැ 7:23 පව, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 4,000

Sony Digital Camera
Sony Digital Camera

05 දෙසැ 6:57 පව, කළුතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 12,500

Sony Cybershot DSC W810
Sony Cybershot DSC W810

05 දෙසැ 12:39 පව, කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 6,000

DSC H-300
DSC H-300

05 දෙසැ 10:55 පෙරවරු, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 22,500

DCR SX22e
DCR SX22e

05 දෙසැ 6:26 පෙරවරු, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 20,000

SONY 1000P
SONY 1000P

04 දෙසැ 6:55 පව, රත්නපුර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 42,000

SONY HX100V
SONY HX100V

04 දෙසැ 1:09 පව, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 42,000

Sony Waterproof Digital Cam
Sony Waterproof Digital Cam

04 දෙසැ 12:56 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 12,000

Sony Camera DSC-H200
Sony Camera DSC-H200

04 දෙසැ 11:17 පෙරවරු, කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 28,000

camera lens
camera lens

03 දෙසැ 7:24 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 37,000

Sony Cyber Shotw73016.1MP Digital Camera
Sony Cyber Shotw73016.1MP Digital Camera

03 දෙසැ 6:32 පව, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 13,000

Sony Handycam HDR-TD10 3D Camcorder
Sony Handycam HDR-TD10 3D Camcorder

03 දෙසැ 12:23 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 45,000

Sony Cyber Shot DSC S5000
Sony Cyber Shot DSC S5000

02 දෙසැ 9:52 පව, කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 8,000

sony camera
sony camera

02 දෙසැ 6:58 පව, අනුරාධපුර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 31,000

Sony handycam
Sony handycam

02 දෙසැ 5:57 පව, ගාල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 40,000

Sony Cyber-shot DSC - TX30
Sony Cyber-shot DSC - TX30

02 දෙසැ 10:45 පෙරවරු, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 15,000

camera lens
camera lens

02 දෙසැ 8:49 පෙරවරු, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 35,000

a200 sony
a200 sony

02 දෙසැ 8:45 පෙරවරු, අම්පාර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 28,000

CAMERA
CAMERA

01 දෙසැ 8:30 පව, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 85,000

P200 7.1MP Sony Cam
P200 7.1MP Sony Cam

01 දෙසැ 6:15 පව, කළුතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 5,500

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!