මිල (රු)

-

Digital Camcorder & Accessories
Digital Camcorder & Accessories

අද 12:05 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 35,000

Sony Digital camera
Sony Digital camera

අද 9:55 පෙරවරු, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 13,000

CCTV Camera
CCTV Camera

07 ඔක් 10:53 පෙරවරු, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 3,800

Sony DSR- PD 177 Camcorder
Sony DSR- PD 177 Camcorder

ඊයේ 9:47 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 80,000

sony alpha dslr cam
sony alpha dslr cam

ඊයේ 9:42 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 58,000

SONY H200 SLR Camera
SONY H200 SLR Camera

ඊයේ 6:14 පව, රත්නපුර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 28,000

Sony DSC H400
Sony DSC H400

ඊයේ 3:11 පව, නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 34,000

sony cyber shot
sony cyber shot

ඊයේ 12:18 පෙරවරු, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 10,500

Sony Digital HD Video Camera Recorder
Sony Digital HD Video Camera Recorder

22 ඔක් 11:40 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 37,000

Sony Digital Camera
Sony Digital Camera

22 ඔක් 9:48 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 10,000

WSC 800
WSC 800

22 ඔක් 8:34 පව, නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 6,000

Digitel handy camera
Digitel handy camera

22 ඔක් 6:19 පව, කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 35,000

Digital Camera
Digital Camera

22 ඔක් 5:07 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 6,000

brand new Digital camera
brand new Digital camera

22 ඔක් 2:34 පව, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 13,000

Sony HDR-FX1  HD Camcorder
Sony HDR-FX1 HD Camcorder

22 ඔක් 10:33 පෙරවරු, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 100,000

Digital oraginal sony camara
Digital oraginal sony camara

21 ඔක් 10:11 පව, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 25,000

Digital Camera 7MP Sony P200
Digital Camera 7MP Sony P200

21 ඔක් 5:52 පව, කළුතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 5,500

Sony DSC-H400 (Big Zoom)
Sony DSC-H400 (Big Zoom)

21 ඔක් 1:10 පව, ගාල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 48,000

HXR-MC1500P
HXR-MC1500P

21 ඔක් 1:05 පව, පුත්තලම, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 115,000

DSLR Camera
DSLR Camera

21 ඔක් 11:21 පෙරවරු, නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 45,000

Sony Underwater Camera 14.1 Mp
Sony Underwater Camera 14.1 Mp

21 ඔක් 6:12 පෙරවරු, කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 18,500

Sony 14.1 Touch Camera
Sony 14.1 Touch Camera

21 ඔක් 5:40 පෙරවරු, කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 9,999

Handy Cam
Handy Cam

20 ඔක් 9:30 පෙරවරු, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 4,000

SONY NX 5
SONY NX 5

20 ඔක් 9:24 පෙරවරු, ගාල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 375,000

SONY  DSC-W35 – Cyber shot Camera
SONY DSC-W35 – Cyber shot Camera

20 ඔක් 7:05 පෙරවරු, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 14,500

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!