මිල (රු)

-

Samsung es90 camera
Samsung es90 camera

05 දෙසැ 9:55 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 10,000

Samsung Camera
Samsung Camera

04 දෙසැ 7:47 පව, ගාල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 5,000

camera
camera

04 දෙසැ 7:50 පෙරවරු, කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 10,000

SAMSUNG Smart Camera WB200F
SAMSUNG Smart Camera WB200F

04 දෙසැ 1:51 පෙරවරු, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 14,000

SAMSUNG NX300
SAMSUNG NX300

02 දෙසැ 9:53 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 40,000

samsung camera
samsung camera

01 දෙසැ 3:20 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 10,000

12.2 MEGA PIXELES OPTICAL ZOOM LENS
12.2 MEGA PIXELES OPTICAL ZOOM LENS

29 නොවැ 11:00 පෙරවරු, මඩකලපුව, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 10,000

samsung camera Es70
samsung camera Es70

29 නොවැ 12:30 පෙරවරු, රත්නපුර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 4,000

Samsung Camera
Samsung Camera

26 නොවැ 7:31 පෙරවරු, මඩකලපුව, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 12,000

Samsung 5xzoom cam
Samsung 5xzoom cam

25 නොවැ 9:58 පෙරවරු, කළුතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 3,500

Samsung Digital Video Camera
Samsung Digital Video Camera

24 නොවැ 10:42 පෙරවරු, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 3,500

samsung digital camera ES70
samsung digital camera ES70

22 නොවැ 10:33 පෙරවරු, නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 6,000

Samsung Smart Camera | Dual Display
Samsung Smart Camera | Dual Display

21 නොවැ 1:39 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 12,000

Samsung WB1100F
Samsung WB1100F

20 නොවැ 10:00 පව, නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 33,000

Digital camera S500 5MP Samsung
Digital camera S500 5MP Samsung

20 නොවැ 7:16 පව, කළුතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 3,500

Samsung ES90 Digital Camera
Samsung ES90 Digital Camera

20 නොවැ 12:30 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 12,000

samsung camera
samsung camera

20 නොවැ 8:03 පෙරවරු, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 11,000

SAMSUNG ST30 MINI CAMARA
SAMSUNG ST30 MINI CAMARA

19 නොවැ 7:59 පෙරවරු, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 5,900

Samsung es 95 camera
Samsung es 95 camera

18 නොවැ 10:29 පව, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 10,000

Samsung DV150F Digital Camera
Samsung DV150F Digital Camera

18 නොවැ 8:39 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 16,000

Samsung WB750
Samsung WB750

17 නොවැ 10:35 පව, යාපනය, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 18,000

SAMSUNG DV150F
SAMSUNG DV150F

16 නොවැ 1:46 පව, පොලොන්නරුව, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 8,000

Digital Camera
Digital Camera

16 නොවැ 6:56 පෙරවරු, පුත්තලම, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 7,500

Digital Cam
Digital Cam

15 නොවැ 2:03 පව, නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 4,000

SAMSUNG es70 camera
SAMSUNG es70 camera

15 නොවැ 1:01 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 12,000

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!