මිල (රු)

-

DV150F Camera
DV150F Camera

සාමාජිකයා20 ඔක් 4:35 පව, නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 10,000

Samsung Galaxy Camera GC100
Samsung Galaxy Camera GC100

අද 11:49 පෙරවරු, නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 37,000

Samsung Galaxy Camera
Samsung Galaxy Camera

අද 9:44 පෙරවරු, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 30,000

smart cam
smart cam

අද 6:47 පෙරවරු, නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 35,000

SAMSUNG  ES75
SAMSUNG ES75

ඊයේ 9:00 පව, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 9,500

Samsung ES95
Samsung ES95

ඊයේ 10:15 පෙරවරු, කළුතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 10,000

Samsung NX500 Mirrorless Camera
Samsung NX500 Mirrorless Camera

22 ඔක් 10:46 පෙරවරු, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 65,000

DV150F Camera
DV150F Camera

සාමාජිකයා20 ඔක් 4:35 පව, නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 10,000

SAMSUNG DV150F
SAMSUNG DV150F

19 ඔක් 12:37 පව, පොලොන්නරුව, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 8,000

SAMSUNG ES70 CAMERA 12.2MP
SAMSUNG ES70 CAMERA 12.2MP

සාමාජිකයා18 ඔක් 6:16 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 6,900

Samsung Digital camera with camera bag
Samsung Digital camera with camera bag

18 ඔක් 10:48 පෙරවරු, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 5,000

DV300F
DV300F

16 ඔක් 5:18 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 12,500

Samsung ES95 Camera
Samsung ES95 Camera

16 ඔක් 3:48 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 9,900

Es95 samsung
Es95 samsung

15 ඔක් 9:59 පව, අනුරාධපුර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 7,000

DVDCAM
DVDCAM

14 ඔක් 2:44 පව, නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 10,000

camera
camera

13 ඔක් 1:04 පව, හම්බන්තොට, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 12,500

Samsung  camera
Samsung camera

10 ඔක් 5:32 පව, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 35,000

Digetal camer progressive HD Camcorder
Digetal camer progressive HD Camcorder

10 ඔක් 5:12 පව, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 35,000

samsung  WB800F
samsung WB800F

10 ඔක් 3:26 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 10,000

Samsung Camera
Samsung Camera

10 ඔක් 9:57 පෙරවරු, පුත්තලම, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 8,000

Samsung ES95
Samsung ES95

10 ඔක් 7:57 පෙරවරු, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 10,000

nx10 kit
nx10 kit

09 ඔක් 11:10 පව, අම්පාර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 41,000

16.2 pixels
16.2 pixels

09 ඔක් 10:46 පෙරවරු, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 6,500

Samsung ES95 Camera
Samsung ES95 Camera

08 ඔක් 11:45 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 10,000

Samsung NX2000
Samsung NX2000

08 ඔක් 7:21 පව, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 42,000

WB350F camera
WB350F camera

08 ඔක් 11:34 පෙරවරු, හම්බන්තොට, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 25,000

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!