මිල (රු)

-

Panasonic NV-GS17B Digital Camcorder
Panasonic NV-GS17B Digital Camcorder

ඊයේ 2:10 පෙරවරු, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 20,000

Digital Camara
Digital Camara

21 ඔක් 8:23 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,500

Panasonic NV-GS57 mini-DV Camcorder
Panasonic NV-GS57 mini-DV Camcorder

21 ඔක් 7:33 පව, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 25,000

MDH 2 VIDEO CAMERA
MDH 2 VIDEO CAMERA

21 ඔක් 11:15 පෙරවරු, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 85,000

Lumix
Lumix

21 ඔක් 11:00 පෙරවරු, කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 28,500

Original camera..
Original camera..

20 ඔක් 7:56 පව, කෑගල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 70,000

lumix FT25 water,shock,freez proof
lumix FT25 water,shock,freez proof

20 ඔක් 12:23 පව, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 15,500

Lumix DMC TZ55
Lumix DMC TZ55

20 ඔක් 11:45 පෙරවරු, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 30,000

Panasonic Camera
Panasonic Camera

19 ඔක් 7:35 පව, රත්නපුර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 8,000

Panasonic Lumix FH20
Panasonic Lumix FH20

19 ඔක් 11:08 පෙරවරු, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 5,000

camara
camara

18 ඔක් 11:21 පෙරවරු, මොණරාගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 8,500

Camera tripods
Camera tripods

17 ඔක් 2:44 පව, කළුතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 7,500

DIGITAL VIDEO CAMERA RECORDER
DIGITAL VIDEO CAMERA RECORDER

16 ඔක් 10:29 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 6,500

Video Camera and Accessories for Sale
Video Camera and Accessories for Sale

සාමාජිකයා11 ඔක් 12:51 පව, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 120,000

Panasonic Lumix ZS5 (Silver)
Panasonic Lumix ZS5 (Silver)

11 ඔක් 10:43 පෙරවරු, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 14,000

Lumix FT5 ALL TERRAIN CAMERA
Lumix FT5 ALL TERRAIN CAMERA

11 ඔක් 10:27 පෙරවරු, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 25,000

Panasonic H1 Camera & Light Set
Panasonic H1 Camera & Light Set

10 ඔක් 3:43 පව, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 75,000

Panasonic camcorder
Panasonic camcorder

09 ඔක් 8:42 පෙරවරු, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 20,000

Lumix FZ200 JAPAN 24X F2.8 LEICA
Lumix FZ200 JAPAN 24X F2.8 LEICA

09 ඔක් 8:06 පෙරවරු, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 48,000

Panasonic lumix ft25 waterproof
Panasonic lumix ft25 waterproof

08 ඔක් 1:54 පව, ගාල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 23,000

Full HD Pocket Digital Video Camera
Full HD Pocket Digital Video Camera

04 ඔක් 8:12 පව, කළුතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 6,500

Panasonic AG-HMC82EN
Panasonic AG-HMC82EN

04 ඔක් 4:07 පව, මාතලේ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 90,000

Panasonic HC-X1000
Panasonic HC-X1000

සාමාජිකයා04 ඔක් 1:19 පව, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 375,000

digital camera
digital camera

04 ඔක් 12:25 පෙරවරු, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 12,000

Panasonic (nv-gs320)
Panasonic (nv-gs320)

03 ඔක් 10:45 පෙරවරු, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 9,000

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!