මිල (රු)

-

Panasonic MD H 1 Digital Video Camera
Panasonic MD H 1 Digital Video Camera

ඊයේ 9:03 පෙරවරු, නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 85,000

camcorder
camcorder

07 දෙසැ 8:06 පෙරවරු, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 5,000

HC-X1000 4K Full HD DCI  Camera
HC-X1000 4K Full HD DCI Camera

සාමාජිකයා04 දෙසැ 11:44 පව, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 360,000

PANASONIC  - MD10000
PANASONIC - MD10000

04 දෙසැ 9:08 පව, රත්නපුර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 35,000

Panasonic H1 camera.
Panasonic H1 camera.

04 දෙසැ 1:00 පව, කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 87,000

Panasonic LS3 5MP camera
Panasonic LS3 5MP camera

02 දෙසැ 7:00 පව, කළුතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 3,300

VIDEO CAMEERA
VIDEO CAMEERA

සාමාජිකයා30 නොවැ 7:22 පෙරවරු, මාතලේ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 33,000

PANASONIC HC-V160 Motion Image
PANASONIC HC-V160 Motion Image

සාමාජිකයා25 නොවැ 2:15 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 37,500

Panasonic LUMIX F2
Panasonic LUMIX F2

21 නොවැ 4:53 පව, කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 5,000

Mega o.i.s (dmc-lz3)
Mega o.i.s (dmc-lz3)

21 නොවැ 3:30 පව, යාපනය, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 18,000

Lumix DMC-LZ3
Lumix DMC-LZ3

20 නොවැ 7:12 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 5,000

HC-MDH2  HD VIDEO CAMERA
HC-MDH2 HD VIDEO CAMERA

19 නොවැ 9:10 පව, කෑගල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 90,000

Panasonic AGAC 90 camera battery
Panasonic AGAC 90 camera battery

18 නොවැ 3:51 පව, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,400

JVC Everio Camcorder
JVC Everio Camcorder

14 නොවැ 3:01 පව, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 25,000

Panasonic mobile camcorder
Panasonic mobile camcorder

14 නොවැ 9:43 පෙරවරු, කළුතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 6,500

Panasonic MD 9000 video camera
Panasonic MD 9000 video camera

13 නොවැ 10:27 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 17,000

VHS Video Camera Panasonic
VHS Video Camera Panasonic

13 නොවැ 5:45 පව, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 4,500

Panasonic AG-HVX 200
Panasonic AG-HVX 200

11 නොවැ 11:57 පෙරවරු, යාපනය, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 75,000

සල්ලි උවමනාවකට .....
සල්ලි උවමනාවකට .....

10 නොවැ 10:35 පව, රත්නපුර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 8,000

PANASONIC DMC-LZ30 Effective Pixels
PANASONIC DMC-LZ30 Effective Pixels

සාමාජිකයා09 නොවැ 12:20 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 26,500

panasonic lumix
panasonic lumix

07 නොවැ 4:54 පව, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 25,000

Camera
Camera

06 නොවැ 1:47 පව, පොලොන්නරුව, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 22,000

Panasonic HC-V700 HD Video Camara.
Panasonic HC-V700 HD Video Camara.

04 නොවැ 4:14 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 52,000

Panasonic Lumix DMC-LX5
Panasonic Lumix DMC-LX5

04 නොවැ 9:27 පෙරවරු, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 7,000

Panasonic Digital Video Camera
Panasonic Digital Video Camera

03 නොවැ 2:31 පව, පුත්තලම, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 10,000

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!