මිල (රු)

-

sony dslr cam
sony dslr cam

23 ඔක් 9:42 පව, අනුරාධපුර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 55,000

QX1 Lens Style Camera
QX1 Lens Style Camera

18 ඔක් 8:48 පෙරවරු, නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 149,000

FACE TRACKING CAMERA
FACE TRACKING CAMERA

16 ඔක් 9:56 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 10,750

IP CAM Full Rotatable
IP CAM Full Rotatable

01 ඔක් 3:38 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 9,500

cctv ip wireless camera
cctv ip wireless camera

සාමාජිකයා22 සැප් 8:44 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 8,500

CCTV NIGHT VISION AHD CAMERA
CCTV NIGHT VISION AHD CAMERA

සාමාජිකයා21 සැප් 9:13 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 45,000

Fisheye IP Camera Wifi
Fisheye IP Camera Wifi

සාමාජිකයා13 සැප් 1:08 පෙරවරු, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 13,500

CCTV IP Camera Wireless HD
CCTV IP Camera Wireless HD

සාමාජිකයා13 සැප් 12:33 පෙරවරු, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 7,500

Mini CCTV IP Camera WIFI
Mini CCTV IP Camera WIFI

සාමාජිකයා13 සැප් 12:19 පෙරවරු, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 3,900

JD IP Camera Outdoor
JD IP Camera Outdoor

සාමාජිකයා13 සැප් 12:04 පෙරවරු, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 9,500

CCTV SONY SYSTEM(SONY CHIPSET)
CCTV SONY SYSTEM(SONY CHIPSET)

සාමාජිකයා09 සැප් 9:18 පෙරවරු, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 54,000

CCTV AHD CAMERA(FULL HD )
CCTV AHD CAMERA(FULL HD )

සාමාජිකයා08 සැප් 12:08 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 3,800

CCTV NIGHT VISION WATER PROOF CAMERAS
CCTV NIGHT VISION WATER PROOF CAMERAS

සාමාජිකයා02 සැප් 8:56 පෙරවරු, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 4,900

AHD CCTV CAMERA HIGH QUALITY

සාමාජිකයා01 සැප් 10:54 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 5,000

cctv wire less rotatabal camera
cctv wire less rotatabal camera

සාමාජිකයා01 සැප් 10:00 පෙරවරු, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 8,500

CCTV R2R

01 සැප් 8:25 පෙරවරු, කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 12,000

Camera Sunglasses(Spy Hidden Camera)
Camera Sunglasses(Spy Hidden Camera)

01 සැප් 12:24 පෙරවරු, ගාල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 3,000

1 න් 1 පිටුව

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!