මිල (රු)

-

yashica action camera
yashica action camera

සාමාජිකයා19 නොවැ 2:32 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 17,900

SanDisk Extreme Pro 64GB CF
SanDisk Extreme Pro 64GB CF

සාමාජිකයා04 නොවැ 7:56 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 16,000

Spy pen camera 32gb Brandnew
Spy pen camera 32gb Brandnew

සාමාජිකයා25 ඔක් 10:31 පෙරවරු, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 1,350

LYTRO ILLUM 40 Megaray  Camera
LYTRO ILLUM 40 Megaray Camera

08 දෙසැ 8:25 පෙරවරු, මාතලේ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 90,000

Gopro hero 3
Gopro hero 3

ඊයේ 10:41 පව, කෑගල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 22,000

Spy Button Camera Mini
Spy Button Camera Mini

ඊයේ 10:13 පව, මඩකලපුව, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 1,900

Car Key Spy Camera
Car Key Spy Camera

ඊයේ 3:35 පව, නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 1,905

Lighter Spy Camera
Lighter Spy Camera

ඊයේ 3:30 පව, නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 1,455

Spy Button Camera
Spy Button Camera

ඊයේ 3:29 පව, නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 1,855

බොත්තම්/spy cam
බොත්තම්/spy cam

සාමාජිකයාඊයේ 2:12 පව, නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 1,450

Video Pen/විඩියෝ පැන
Video Pen/විඩියෝ පැන

සාමාජිකයාඊයේ 1:47 පව, නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 1,350

gopro hero 3+
gopro hero 3+

ඊයේ 1:35 පව, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 53,000

2 MP HD DVR pen camera
2 MP HD DVR pen camera

ඊයේ 12:44 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,000

remote spy camera (8mp)
remote spy camera (8mp)

සාමාජිකයාඊයේ 11:13 පෙරවරු, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 6,450

spy pen camera (720HD 5MP)
spy pen camera (720HD 5MP)

සාමාජිකයාඊයේ 11:13 පෙරවරු, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 1,900

spy remote camera (10mp HD)
spy remote camera (10mp HD)

සාමාජිකයා08 දෙසැ 9:21 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 10,900

go pro hero 4
go pro hero 4

08 දෙසැ 6:17 පව, පුත්තලම, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 42,000

Spy Camera
Spy Camera

08 දෙසැ 5:26 පව, නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,000

Pen Spy Camera 8MP F/HD
Pen Spy Camera 8MP F/HD

08 දෙසැ 12:42 පව, කළුතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,500

Tekcam F60R 4K Wifi Sport Action camera
Tekcam F60R 4K Wifi Sport Action camera

08 දෙසැ 10:14 පෙරවරු, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 6,900

Qulity DVR Night Vision power bank
Qulity DVR Night Vision power bank

08 දෙසැ 8:51 පෙරවරු, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 9,000

fashionable key chain camera 5Mp
fashionable key chain camera 5Mp

08 දෙසැ 8:42 පෙරවරු, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,000

5 MP HD Video Sports Action Camera
5 MP HD Video Sports Action Camera

සාමාජිකයා08 දෙසැ 8:19 පෙරවරු, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 6,500

Action Camera 1080 HD Waterproof
Action Camera 1080 HD Waterproof

08 දෙසැ 12:32 පෙරවරු, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 5,400

car key cam hd
car key cam hd

08 දෙසැ 12:08 පෙරවරු, කළුතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 850

pen camera MD89 high quality
pen camera MD89 high quality

07 දෙසැ 10:37 පව, මඩකලපුව, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,500

Strontium 16GB SD Card
Strontium 16GB SD Card

සාමාජිකයා07 දෙසැ 7:15 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 1,150

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!