මිල (රු)

-

Spy Pen Camera
Spy Pen Camera

සාමාජිකයා17 ඔක් 9:42 පෙරවරු, බදුල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 1,400

Spy Camera  Motion Detector USB HD
Spy Camera Motion Detector USB HD

සාමාජිකයා24 සැප් 12:53 පව, නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 1,599

CCTV CAMERA 2.4MP AHD (GV-TECH)
CCTV CAMERA 2.4MP AHD (GV-TECH)

සාමාජිකයා17 සැප් 1:39 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 3,800

CCTV CAMERA (GV-TECH)
CCTV CAMERA (GV-TECH)

සාමාජිකයා17 සැප් 3:01 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 3,400

CCTV CAMERA (GV-TECH)
CCTV CAMERA (GV-TECH)

සාමාජිකයා19 සැප් 5:01 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,750

Mini Button Spy DV Cammera
Mini Button Spy DV Cammera

සාමාජිකයාවිනාඩි 27 පෙර, නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 1,400

SanDisk Extreme CF Card (120MB/s)
SanDisk Extreme CF Card (120MB/s)

18 ඔක් 2:27 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 6,100

cctv camera's
cctv camera's

සාමාජිකයා12 ඔක් 3:59 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 20,500

Gopro
Gopro

අද 3:27 පව, පුත්තලම, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 48,000

8GB Spy Camera Watch Black Color
8GB Spy Camera Watch Black Color

සාමාජිකයාඅද 1:34 පව, බදුල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 3,800

8GB Spy Camera Watch Silver Color
8GB Spy Camera Watch Silver Color

සාමාජිකයාඅද 1:30 පව, බදුල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 3,800

DSLR Camera Bag
DSLR Camera Bag

සාමාජිකයා05 ඔක් 3:42 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 1,750

Full HD CCTV Camera (1MP / 4 Channel)
Full HD CCTV Camera (1MP / 4 Channel)

සාමාජිකයා23 සැප් 7:19 පෙරවරු, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 39,990

Spy Sunglasses Camera
Spy Sunglasses Camera

සාමාජිකයාඅද 11:07 පෙරවරු, බදුල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 3,400

5MP HD Smallest Mini DV Spy Camera
5MP HD Smallest Mini DV Spy Camera

සාමාජිකයාඅද 11:05 පෙරවරු, බදුල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,000

The Smallest Spy Camera Y2000
The Smallest Spy Camera Y2000

සාමාජිකයාඅද 9:58 පෙරවරු, බදුල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,200

Hidden Mini Spy Camera Key
Hidden Mini Spy Camera Key

අද 9:56 පෙරවරු, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 1,000

Spy Pen Camera
Spy Pen Camera

සාමාජිකයා17 ඔක් 9:42 පෙරවරු, බදුල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 1,400

SanDisk Extreme Pro CF Card (160MB/s)
SanDisk Extreme Pro CF Card (160MB/s)

18 ඔක් 6:22 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 9,500

5.0MP විඞියෝ කැමරා/Spy Cammeras
5.0MP විඞියෝ කැමරා/Spy Cammeras

සාමාජිකයාඊයේ 6:14 පව, නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,000

smallest DVR
smallest DVR

සාමාජිකයාඊයේ 6:13 පව, නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,000

Video Pen/විඩියෝ පැන
Video Pen/විඩියෝ පැන

සාමාජිකයාඊයේ 6:11 පව, නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 1,550

MECCANO SPYKEE (Surveillance/Spy Camera)
MECCANO SPYKEE (Surveillance/Spy Camera)

ඊයේ 4:16 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 13,500

sj5000 Sports Action Camera
sj5000 Sports Action Camera

ඊයේ 1:08 පෙරවරු, කළුතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 3,500

Action Camera 4K WIFI (2 Batteries)
Action Camera 4K WIFI (2 Batteries)

20 ඔක් 11:30 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 14,500

Original H9 4K Wifi Action Camera
Original H9 4K Wifi Action Camera

20 ඔක් 7:44 පව, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 12,500

Button Spy Video Camera 720HD 5MP 8GB
Button Spy Video Camera 720HD 5MP 8GB

සාමාජිකයා20 ඔක් 7:19 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 1,650

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!