මිල (රු)

-

Button Camera
Button Camera

සාමාජිකයා24 ඔක් 3:16 පව, බදුල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 1,900

NIKON 600mm F4 afs version 2
NIKON 600mm F4 afs version 2

03 දෙසැ 2:37 පෙරවරු, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 585,000

go pro hero 4
go pro hero 4

අද 6:17 පව, පුත්තලම, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 42,000

Spy Camera
Spy Camera

අද 5:26 පව, නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,000

Pen Spy Camera 8MP F/HD
Pen Spy Camera 8MP F/HD

අද 12:42 පව, කළුතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,500

Canon 1300 D
Canon 1300 D

අද 10:34 පෙරවරු, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 58,000

Tekcam F60R 4K Wifi Sport Action camera
Tekcam F60R 4K Wifi Sport Action camera

අද 10:14 පෙරවරු, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 6,900

Spy pen camera 32gb Brandnew
Spy pen camera 32gb Brandnew

සාමාජිකයා25 ඔක් 10:31 පෙරවරු, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 1,350

Qulity DVR Night Vision power bank
Qulity DVR Night Vision power bank

අද 8:51 පෙරවරු, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 9,000

Action Camera 1080P Full HD With WIFI
Action Camera 1080P Full HD With WIFI

09 නොවැ 6:33 පව, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 11,000

fashionable key chain camera 5Mp
fashionable key chain camera 5Mp

අද 8:42 පෙරවරු, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,000

NIKON 600mm F4 afs version 2
NIKON 600mm F4 afs version 2

03 දෙසැ 2:37 පෙරවරු, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 585,000

LYTRO ILLUM 40 Megaray  Camera
LYTRO ILLUM 40 Megaray Camera

අද 8:25 පෙරවරු, මාතලේ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 90,000

5 MP HD Video Sports Action Camera
5 MP HD Video Sports Action Camera

සාමාජිකයාඅද 8:19 පෙරවරු, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 6,500

Action Camera 1080 HD Waterproof
Action Camera 1080 HD Waterproof

අද 12:32 පෙරවරු, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 5,400

car key cam hd
car key cam hd

අද 12:08 පෙරවරු, කළුතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 850

pen camera MD89 high quality
pen camera MD89 high quality

ඊයේ 10:37 පව, මඩකලපුව, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,500

Strontium 16GB SD Card
Strontium 16GB SD Card

සාමාජිකයාඊයේ 7:15 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 1,150

NIKON D5500
NIKON D5500

ඊයේ 6:59 පව, නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 72,000

Video Recording 5 MP buton Camera
Video Recording 5 MP buton Camera

සාමාජිකයාඊයේ 9:56 පෙරවරු, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,000

MINI PEN SPY VIDEO HIDDEN CAMERA
MINI PEN SPY VIDEO HIDDEN CAMERA

සාමාජිකයාඊයේ 9:25 පෙරවරු, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,000

Waterproof WIFISports Camera 12MP HD
Waterproof WIFISports Camera 12MP HD

සාමාජිකයාඊයේ 9:22 පෙරවරු, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 13,500

808 lighter camera 5MP Model
808 lighter camera 5MP Model

සාමාජිකයාඊයේ 9:10 පෙරවරු, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,000

Spy Clock Camera 5 Mp DVR
Spy Clock Camera 5 Mp DVR

සාමාජිකයාඊයේ 8:55 පෙරවරු, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 4,500

5 MP Secret key camera DVR
5 MP Secret key camera DVR

සාමාජිකයාඊයේ 8:39 පෙරවරු, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,000

Car key spy camera
Car key spy camera

ඊයේ 8:03 පෙරවරු, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,450

camera suglass Original
camera suglass Original

06 දෙසැ 10:25 පව, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 3,500

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!