මිල (රු)

-

305M CCTV Cable Pure Copper
305M CCTV Cable Pure Copper

සාමාජිකයා02 සැප් 4:51 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 8,250

HD Mini CCTV Wifi IP Camera
HD Mini CCTV Wifi IP Camera

සාමාජිකයා23 අගෝ 10:58 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 6,500

CCTV CAMERA 2.4MP AHD (GV-TECH)
CCTV CAMERA 2.4MP AHD (GV-TECH)

සාමාජිකයා17 සැප් 1:39 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 3,800

CCTV CAMERA (GV-TECH)
CCTV CAMERA (GV-TECH)

සාමාජිකයා17 සැප් 3:01 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 3,400

CCTV CAMERA (GV-TECH)
CCTV CAMERA (GV-TECH)

සාමාජිකයා19 සැප් 5:01 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,750

SanDisk Extreme CF Card (120MB/s)
SanDisk Extreme CF Card (120MB/s)

18 ඔක් 2:27 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 6,100

cctv camera's
cctv camera's

සාමාජිකයා12 ඔක් 3:59 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 20,500

5.0MP විඞියෝ කැමරා/Spy Cammeras
5.0MP විඞියෝ කැමරා/Spy Cammeras

සාමාජිකයාඊයේ 6:14 පව, නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,000

smallest DVR
smallest DVR

සාමාජිකයාඊයේ 6:13 පව, නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,000

Video Pen/විඩියෝ පැන
Video Pen/විඩියෝ පැන

සාමාජිකයාඊයේ 6:11 පව, නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 1,550

MECCANO SPYKEE (Surveillance/Spy Camera)
MECCANO SPYKEE (Surveillance/Spy Camera)

ඊයේ 4:16 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 13,500

Full HD CCTV Camera (1MP / 4 Channel)
Full HD CCTV Camera (1MP / 4 Channel)

සාමාජිකයා23 සැප් 7:19 පෙරවරු, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 39,990

Nikon F50
Nikon F50

ඊයේ 9:21 පෙරවරු, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 9,000

The Smallest New HD Spy Camera Y2000
The Smallest New HD Spy Camera Y2000

සාමාජිකයාඊයේ 9:08 පෙරවරු, බදුල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,200

Spy Pen Camera
Spy Pen Camera

සාමාජිකයා17 ඔක් 9:42 පෙරවරු, බදුල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 1,400

Night Vision Hidden Video Smallest CAM
Night Vision Hidden Video Smallest CAM

ඊයේ 9:00 පෙරවරු, කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 9,600

New 5MP HD Smallest Mini DV Spy Camera
New 5MP HD Smallest Mini DV Spy Camera

සාමාජිකයාඊයේ 8:55 පෙරවරු, බදුල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,000

Spy Camera Sunglasses
Spy Camera Sunglasses

සාමාජිකයාඊයේ 8:49 පෙරවරු, බදුල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 3,400

Spy Wifi HD1080P Night Vision Camera
Spy Wifi HD1080P Night Vision Camera

ඊයේ 8:41 පෙරවරු, කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 13,800

SanDisk Extreme Pro CF Card (160MB/s)
SanDisk Extreme Pro CF Card (160MB/s)

18 ඔක් 6:22 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 9,500

sj5000 Sports Action Camera
sj5000 Sports Action Camera

ඊයේ 1:08 පෙරවරු, කළුතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 3,500

Action Camera 4K WIFI (2 Batteries)
Action Camera 4K WIFI (2 Batteries)

20 ඔක් 11:30 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 14,500

Original H9 4K Wifi Action Camera
Original H9 4K Wifi Action Camera

20 ඔක් 7:44 පව, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 12,500

Button Spy Video Camera 720HD 5MP 8GB
Button Spy Video Camera 720HD 5MP 8GB

සාමාජිකයා20 ඔක් 7:19 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 1,650

Pen Spy Camera HD 5 MP
Pen Spy Camera HD 5 MP

20 ඔක් 3:55 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 1,900

Hook Camera
Hook Camera

සාමාජිකයා20 ඔක් 2:07 පව, නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,890

AHD DOME CAMERA
AHD DOME CAMERA

සාමාජිකයා20 ඔක් 2:01 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 5,500

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!