මිල (රු)

-

DSLR Lens Hood
DSLR Lens Hood

සාමාජිකයා19 සැප් 11:34 පෙරවරු, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 450

Sigma 17-70mm Lens & Sigma SD14 Camera
Sigma 17-70mm Lens & Sigma SD14 Camera

සාමාජිකයාඅද 11:09 පෙරවරු, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 48,000

Clothes Hook Spy Camera
Clothes Hook Spy Camera

විනාඩි 38 පෙර, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 3,500

DSLR Camera Bag
DSLR Camera Bag

සාමාජිකයා05 ඔක් 3:42 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 1,750

Full HD CCTV Camera (1MP / 4 Channel)
Full HD CCTV Camera (1MP / 4 Channel)

සාමාජිකයා23 සැප් 7:19 පෙරවරු, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 39,990

Tascam linear pcm recorder
Tascam linear pcm recorder

අද 12:09 පව, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 20,000

12MP Full HD1080P Night Vision spy watch
12MP Full HD1080P Night Vision spy watch

අද 11:58 පෙරවරු, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 7,500

Action Camera 1080P Full HD
Action Camera 1080P Full HD

අද 11:41 පෙරවරු, නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 7,500

Sigma 17-70mm Lens & Sigma SD14 Camera
Sigma 17-70mm Lens & Sigma SD14 Camera

සාමාජිකයාඅද 11:09 පෙරවරු, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 48,000

Key Chain Camera
Key Chain Camera

සාමාජිකයාඅද 10:44 පෙරවරු, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,250

Camera Pen
Camera Pen

සාමාජිකයාඅද 10:37 පෙරවරු, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,250

Vedio Keytags/වීඩියෝ යතුරු රදවනය
Vedio Keytags/වීඩියෝ යතුරු රදවනය

සාමාජිකයාඅද 10:34 පෙරවරු, නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 1,450

Tokina lense 100-300mm Af
Tokina lense 100-300mm Af

අද 9:46 පෙරවරු, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 25,000

The Smallest Mini HD Spy Camera Y2000
The Smallest Mini HD Spy Camera Y2000

සාමාජිකයාඅද 9:29 පෙරවරු, බදුල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,200

5MP HD Smallest Spy Camera
5MP HD Smallest Spy Camera

සාමාජිකයාඅද 9:06 පෙරවරු, බදුල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,000

Spy Pen Camera
Spy Pen Camera

සාමාජිකයා17 ඔක් 9:42 පෙරවරු, බදුල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 1,400

New Spy Camera Sunglasses
New Spy Camera Sunglasses

සාමාජිකයාඅද 8:58 පෙරවරු, බදුල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 3,400

New 8GB Camera Watch Silver Color
New 8GB Camera Watch Silver Color

සාමාජිකයාඅද 8:56 පෙරවරු, බදුල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 3,800

New 8GB Camera Watch Black Color
New 8GB Camera Watch Black Color

සාමාජිකයාඅද 8:53 පෙරවරු, බදුල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 3,800

SanDisk Extreme Pro CF Card (160MB/s)
SanDisk Extreme Pro CF Card (160MB/s)

18 ඔක් 6:22 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 9,500

camera portable tripod
camera portable tripod

අද 1:17 පෙරවරු, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,000

Camera/Camcorder Tripod
Camera/Camcorder Tripod

ඊයේ 11:48 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 3,000

spy remote camera (10mp HD)
spy remote camera (10mp HD)

ඊයේ 11:22 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 10,900

Tripod
Tripod

ඊයේ 10:36 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 3,500

Pen spy hidden camera
Pen spy hidden camera

සාමාජිකයා25 සැප් 10:18 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 1,750

11in1 Action Camera Waterproof
11in1 Action Camera Waterproof

සාමාජිකයාඊයේ 7:42 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 12,200

SIGMA 70-300mm OS camera lens Canon DSLR
SIGMA 70-300mm OS camera lens Canon DSLR

සාමාජිකයා07 ඔක් 8:54 පෙරවරු, කළුතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 25,000

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!