මිල (රු)

-

Digital Camera 16.2MP D750 olympus
Digital Camera 16.2MP D750 olympus

21 ඔක් 5:13 පව, කළුතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 9,200

olympsu
olympsu

20 ඔක් 10:48 පව, කළුතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 11,000

Olympus E-PM2 Mirrorless DSLR Camera
Olympus E-PM2 Mirrorless DSLR Camera

17 ඔක් 1:53 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 32,000

Olympus Stylus 9010
Olympus Stylus 9010

16 ඔක් 7:52 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 10,000

VR-350 16mp Digital Camera
VR-350 16mp Digital Camera

16 ඔක් 12:23 පව, කළුතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 9,200

Camara
Camara

සාමාජිකයා13 ඔක් 9:17 පෙරවරු, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 9,500

digital cam
digital cam

10 ඔක් 6:53 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 16,000

Olympic Digital camera
Olympic Digital camera

09 ඔක් 9:48 පෙරවරු, බදුල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 10,500

Olympus  Stylus VG - 180 Camera
Olympus Stylus VG - 180 Camera

සාමාජිකයා07 ඔක් 3:54 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 12,990

Olympus Digital Camera
Olympus Digital Camera

06 ඔක් 10:50 පව, මාතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 6,500

Olympus FE-4040

04 ඔක් 4:36 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 8,500

Stylus SP-810UZ 14.0 MP - Black
Stylus SP-810UZ 14.0 MP - Black

04 ඔක් 10:09 පෙරවරු, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 23,000

Olympus stylus epic
Olympus stylus epic

02 ඔක් 9:55 පෙරවරු, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 3,000

Olympus Pen Lite
Olympus Pen Lite

01 ඔක් 7:25 පෙරවරු, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 42,000

Olympus Stylus Tough 3000 Digital Camera
Olympus Stylus Tough 3000 Digital Camera

27 සැප් 12:53 පව, නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 30,000

Olympus Camedia  Digital Camera
Olympus Camedia Digital Camera

24 සැප් 12:18 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 7,000

OLYMPUS cameras
OLYMPUS cameras

24 සැප් 8:25 පෙරවරු, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 28,000

DL 2000 SLR camera

22 සැප් 11:27 පෙරවරු, කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 8,000

Digital camera Olympus FE-45
Digital camera Olympus FE-45

20 සැප් 12:45 පව, රත්නපුර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 7,500

Olympus analog camara
Olympus analog camara

17 සැප් 11:02 පෙරවරු, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 5,000

Olympus & Yashika Camera
Olympus & Yashika Camera

14 සැප් 7:03 පෙරවරු, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 6,000

vr-320 14mp
vr-320 14mp

08 සැප් 6:02 පව, කළුතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 9,000

digital camera 📷 14 mp
digital camera 📷 14 mp

07 සැප් 11:09 පෙරවරු, මාතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 9,000

Digital Camera
Digital Camera

04 සැප් 4:17 පව, කළුතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 6,000

Olympus M-5000
Olympus M-5000

03 සැප් 11:25 පෙරවරු, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 5,500

1 න් 1 පිටුව

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!