මිල (රු)

-

camera battery  (Digital camera)
camera battery (Digital camera)

ඊයේ 12:36 පව, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 1,900

Olympus 35mm Film camera
Olympus 35mm Film camera

01 දෙසැ 11:56 පෙරවරු, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 12,000

Olympus PEN E-PL2 M4/3 camera dslr
Olympus PEN E-PL2 M4/3 camera dslr

29 නොවැ 8:35 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 28,000

14MP 160VG Digital Olympus Camera
14MP 160VG Digital Olympus Camera

28 නොවැ 12:32 පව, මඩකලපුව, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 5,500

Olympus digital camera
Olympus digital camera

27 නොවැ 2:35 පෙරවරු, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 70,000

Camera
Camera

21 නොවැ 3:33 පව, කෑගල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 7,000

camera
camera

18 නොවැ 11:07 පෙරවරු, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 40,000

Camera
Camera

15 නොවැ 11:53 පෙරවරු, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 10,000

OLYMPUS VG-180 ESP Light Metering
OLYMPUS VG-180 ESP Light Metering

සාමාජිකයා09 නොවැ 12:19 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 11,999

P900 COOLPIX NIKON DIGI CAMERA
P900 COOLPIX NIKON DIGI CAMERA

සාමාජිකයා09 නොවැ 12:12 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 94,999

Olympus  cam
Olympus cam

08 නොවැ 8:39 පෙරවරු, නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 10,000

Olympus X-925 Digital Camera 12MP
Olympus X-925 Digital Camera 12MP

05 නොවැ 9:00 පෙරවරු, කළුතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 6,000

all-weather 2GB 7.0mp Digital Camera
all-weather 2GB 7.0mp Digital Camera

04 නොවැ 2:58 පව, කළුතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 5,800

Olympus M-5000.
Olympus M-5000.

02 නොවැ 1:13 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 5,000

Olympus dijital camera
Olympus dijital camera

01 නොවැ 7:51 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 9,000

OLYMPUS SLR CAMERA
OLYMPUS SLR CAMERA

30 ඔක් 9:18 පෙරවරු, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 36,000

Olympus Camera
Olympus Camera

25 ඔක් 5:33 පව, හම්බන්තොට, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 9,000

Olympus E-PM2 Mirrorless DSLR Camera
Olympus E-PM2 Mirrorless DSLR Camera

17 ඔක් 1:53 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 32,000

Olympus Stylus 9010
Olympus Stylus 9010

16 ඔක් 7:52 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 10,000

digital cam
digital cam

10 ඔක් 6:53 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 16,000

Olympic Digital camera
Olympic Digital camera

09 ඔක් 9:48 පෙරවරු, බදුල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 10,500

Olympus Digital Camera
Olympus Digital Camera

06 ඔක් 10:50 පව, මාතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 6,500

1 න් 1 පිටුව

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!