මිල (රු)

-

Nikon D750 Body with Nikon Nano Lens
Nikon D750 Body with Nikon Nano Lens

සාමාජිකයා04 දෙසැ 10:49 පෙරවරු, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 272,000

Nikon AF-S 300mm ED Lens
Nikon AF-S 300mm ED Lens

සාමාජිකයා03 දෙසැ 10:51 පෙරවරු, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 149,500

Nikon d60 with 55-200 lense
Nikon d60 with 55-200 lense

විනාඩි 41 පෙර, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 30,000

Nikon Lens
Nikon Lens

ඊයේ 11:29 පව, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 98,000

Nikon 3100
Nikon 3100

ඊයේ 4:32 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 100,000

D5200 Cam With Lenss
D5200 Cam With Lenss

ඊයේ 12:54 පව, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 60,000

10MP Mini DSLR with lens
10MP Mini DSLR with lens

ඊයේ 12:32 පව, කළුතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 37,500

Camera DSLR Neck Strap
Camera DSLR Neck Strap

ඊයේ 11:27 පෙරවරු, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 500

5300D with 18-55 VR
5300D with 18-55 VR

සාමාජිකයා05 දෙසැ 7:57 පෙරවරු, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 83,500

Nikon D90
Nikon D90

ඊයේ 10:10 පෙරවරු, අනුරාධපුර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 70,000

nikon cam
nikon cam

ඊයේ 9:15 පෙරවරු, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 18,000

Nikon 5200d  plus 55-300mm nikorr lense
Nikon 5200d plus 55-300mm nikorr lense

09 දෙසැ 6:31 පව, ගාල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 90,000

NIkon 18-55 AF-P Lens Hood
NIkon 18-55 AF-P Lens Hood

සාමාජිකයා09 දෙසැ 3:49 පව, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 1,000

Nikon 18-200 mm vr ii ED Lens
Nikon 18-200 mm vr ii ED Lens

09 දෙසැ 2:58 පව, කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 75,000

Nikon D 3100
Nikon D 3100

09 දෙසැ 1:03 පව, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 35,000

D3200
D3200

09 දෙසැ 10:44 පෙරවරු, කළුතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 43,000

Brand New Nikon Remote Release
Brand New Nikon Remote Release

09 දෙසැ 10:37 පෙරවරු, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 800

Nikon D7200 Camera Body
Nikon D7200 Camera Body

09 දෙසැ 8:56 පෙරවරු, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 98,000

Nicon P530 Camera
Nicon P530 Camera

09 දෙසැ 6:40 පෙරවරු, නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 35,000

NKION PRIME LENSES
NKION PRIME LENSES

09 දෙසැ 12:52 පෙරවරු, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 65,000

nikon 70--300 d type zoom lens
nikon 70--300 d type zoom lens

09 දෙසැ 12:51 පෙරවරු, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 12,000

Nikon dslr d3300
Nikon dslr d3300

08 දෙසැ 6:07 පව, කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 75,000

Digital Camera Coolpix L21 8MP
Digital Camera Coolpix L21 8MP

08 දෙසැ 5:13 පව, කළුතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 4,500

NIKON D7200/18-140mm Kit
NIKON D7200/18-140mm Kit

සාමාජිකයා08 දෙසැ 3:43 පව, කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 154,000

Nikon D80 with lens
Nikon D80 with lens

08 දෙසැ 10:38 පෙරවරු, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 50,000

Nikon 50mm lens
Nikon 50mm lens

08 දෙසැ 9:27 පෙරවරු, නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 8,500

COOLPIX s9500
COOLPIX s9500

සාමාජිකයා08 දෙසැ 8:20 පෙරවරු, මාතලේ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 27,500

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!