මිල (රු)

-

Sony Cyber-shot w830 Camera
Sony Cyber-shot w830 Camera

සාමාජිකයා08 නොවැ 4:00 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 18,990

Sony Digital Camera 20MP
Sony Digital Camera 20MP

සාමාජිකයා23 නොවැ 2:16 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 18,990

SONY Japan video camera
SONY Japan video camera

විනාඩි 29 පෙර, මාතලේ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 55,000

sony dslr a200
sony dslr a200

ඊයේ 12:51 පෙරවරු, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 20,000

Sony Cyber-shot DSC-W670
Sony Cyber-shot DSC-W670

09 දෙසැ 3:17 පව, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 16,000

Sony Digital camera
Sony Digital camera

08 දෙසැ 7:50 පව, කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 7,000

sony camera
sony camera

08 දෙසැ 7:36 පව, යාපනය, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 3,800

3.2 MEGA pixels camera
3.2 MEGA pixels camera

08 දෙසැ 7:26 පව, යාපනය, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 3,000

Sony HD camera
Sony HD camera

සාමාජිකයා08 දෙසැ 4:16 පව, කළුතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 69,000

Sony HD camera
Sony HD camera

සාමාජිකයා08 දෙසැ 4:10 පව, කළුතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 29,000

Sony Cyber Shot Camera DSC W800
Sony Cyber Shot Camera DSC W800

07 දෙසැ 3:56 පව, මාතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 15,000

Sony A55 DSLR Camera, 18-55 Lense
Sony A55 DSLR Camera, 18-55 Lense

06 දෙසැ 10:50 පව, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 100,000

Sony cyber shot camera
Sony cyber shot camera

06 දෙසැ 1:50 පව, මාතලේ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 5,000

Sony DSC-H300
Sony DSC-H300

06 දෙසැ 9:31 පෙරවරු, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 24,500

yasica camera
yasica camera

06 දෙසැ 12:06 පෙරවරු, කෑගල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,000

Sony Camera
Sony Camera

05 දෙසැ 7:23 පව, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 4,000

Sony Digital Camera
Sony Digital Camera

05 දෙසැ 6:57 පව, කළුතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 12,500

Sony Cybershot DSC W810
Sony Cybershot DSC W810

05 දෙසැ 12:39 පව, කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 6,000

SONY HX100V
SONY HX100V

04 දෙසැ 1:09 පව, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 42,000

Sony Camera DSC-H200
Sony Camera DSC-H200

04 දෙසැ 11:17 පෙරවරු, කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 28,000

Sony Cyber Shotw73016.1MP Digital Camera
Sony Cyber Shotw73016.1MP Digital Camera

03 දෙසැ 6:32 පව, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 13,000

Sony Cyber Shot DSC S5000
Sony Cyber Shot DSC S5000

02 දෙසැ 9:52 පව, කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 8,000

sony camera
sony camera

02 දෙසැ 6:58 පව, අනුරාධපුර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 31,000

Sony Cyber-shot DSC - TX30
Sony Cyber-shot DSC - TX30

02 දෙසැ 10:45 පෙරවරු, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 15,000

a200 sony
a200 sony

02 දෙසැ 8:45 පෙරවරු, අම්පාර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 28,000

P200 7.1MP Sony Cam
P200 7.1MP Sony Cam

01 දෙසැ 6:15 පව, කළුතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 5,500

digital camera  dsc w350
digital camera dsc w350

01 දෙසැ 12:09 පව, නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 8,000

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!