මිල (රු)

-

Sony Digital Camera
Sony Digital Camera

27 ඔක් 7:45 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 6,000

sony cybershot 3D camera
sony cybershot 3D camera

27 ඔක් 4:07 පව, නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 55,000

Sony 20.1mp Camera
Sony 20.1mp Camera

26 ඔක් 5:11 පව, අම්පාර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 15,000

Camera
Camera

26 ඔක් 3:54 පව, නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 30,000

sony cyber shot DSC-W530
sony cyber shot DSC-W530

26 ඔක් 11:39 පෙරවරු, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 12,500

Sony H300 Camera 35x optical zoom
Sony H300 Camera 35x optical zoom

25 ඔක් 2:04 පව, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 30,000

Alfa 290
Alfa 290

25 ඔක් 11:59 පෙරවරු, කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 45,000

SONY H200 SLR Camera
SONY H200 SLR Camera

23 ඔක් 6:14 පව, රත්නපුර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 28,000

Sony DSC H400
Sony DSC H400

23 ඔක් 3:11 පව, නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 31,000

sony cyber shot
sony cyber shot

23 ඔක් 12:18 පෙරවරු, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 10,500

Sony Digital Camera
Sony Digital Camera

22 ඔක් 9:48 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 10,000

WSC 800
WSC 800

22 ඔක් 8:34 පව, නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 6,000

brand new Digital camera
brand new Digital camera

22 ඔක් 2:34 පව, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 13,000

Digital oraginal sony camara
Digital oraginal sony camara

21 ඔක් 10:11 පව, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 25,000

Digital Camera 7MP Sony P200
Digital Camera 7MP Sony P200

21 ඔක් 5:52 පව, කළුතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 5,500

Sony DSC-H400 (Big Zoom)
Sony DSC-H400 (Big Zoom)

21 ඔක් 1:10 පව, ගාල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 48,000

DSLR Camera
DSLR Camera

21 ඔක් 11:21 පෙරවරු, නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 45,000

Sony Underwater Camera 14.1 Mp
Sony Underwater Camera 14.1 Mp

21 ඔක් 6:12 පෙරවරු, කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 18,500

Sony 14.1 Touch Camera
Sony 14.1 Touch Camera

21 ඔක් 5:40 පෙරවරු, කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 9,999

SONY  DSC-W35 – Cyber shot Camera
SONY DSC-W35 – Cyber shot Camera

20 ඔක් 7:05 පෙරවරු, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 14,500

Camera.sony w800
Camera.sony w800

19 ඔක් 10:29 පෙරවරු, පුත්තලම, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 12,000

Sony syber-shot mp14.1
Sony syber-shot mp14.1

18 ඔක් 2:19 පව, කළුතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 14,000

DSC_ T20
DSC_ T20

17 ඔක් 3:49 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 6,000

Sony Cam
Sony Cam

16 ඔක් 9:02 පව, රත්නපුර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 13,500

Sony A6000
Sony A6000

16 ඔක් 12:33 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 120,000

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!