මිල (රු)

-

lumix Camera
lumix Camera

ඊයේ 2:02 පව, ත්‍රිකුණාමලය, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 18,500

Panasonic LUMIX DMC-G7
Panasonic LUMIX DMC-G7

ඊයේ 10:21 පෙරවරු, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 135,000

Digital Camara
Digital Camara

21 ඔක් 8:23 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,500

MDH 2 VIDEO CAMERA
MDH 2 VIDEO CAMERA

21 ඔක් 11:15 පෙරවරු, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 85,000

Lumix
Lumix

21 ඔක් 11:00 පෙරවරු, කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 28,500

Original camera..
Original camera..

20 ඔක් 7:56 පව, කෑගල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 70,000

lumix FT25 water,shock,freez proof
lumix FT25 water,shock,freez proof

20 ඔක් 12:23 පව, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 15,500

Lumix DMC TZ55
Lumix DMC TZ55

20 ඔක් 11:45 පෙරවරු, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 30,000

Panasonic Lumix FH20
Panasonic Lumix FH20

19 ඔක් 11:08 පෙරවරු, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 5,000

Video Camera and Accessories for Sale
Video Camera and Accessories for Sale

සාමාජිකයා11 ඔක් 12:51 පව, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 120,000

Panasonic Lumix ZS5 (Silver)
Panasonic Lumix ZS5 (Silver)

11 ඔක් 10:43 පෙරවරු, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 14,000

Lumix FT5 ALL TERRAIN CAMERA
Lumix FT5 ALL TERRAIN CAMERA

11 ඔක් 10:27 පෙරවරු, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 25,000

Panasonic H1 Camera & Light Set
Panasonic H1 Camera & Light Set

10 ඔක් 3:43 පව, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 75,000

Lumix FZ200 JAPAN 24X F2.8 LEICA
Lumix FZ200 JAPAN 24X F2.8 LEICA

09 ඔක් 8:06 පෙරවරු, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 48,000

Panasonic lumix ft25 waterproof
Panasonic lumix ft25 waterproof

08 ඔක් 1:54 පව, ගාල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 23,000

Panasonic HC-X1000
Panasonic HC-X1000

සාමාජිකයා04 ඔක් 1:19 පව, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 375,000

Panasonic camera

03 ඔක් 1:43 පෙරවරු, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 6,000

lumax
lumax

25 සැප් 7:27 පව, බදුල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 8,500

MD 10000  DIGITAL VIDEO CAMERA
MD 10000 DIGITAL VIDEO CAMERA

25 සැප් 6:32 පෙරවරු, කෑගල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 25,000

Lumix DMC-LS3 5mp Digital Camera
Lumix DMC-LS3 5mp Digital Camera

24 සැප් 9:39 පෙරවරු, කළුතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 3,200

Panasonic Camera
Panasonic Camera

20 සැප් 4:53 පව, මාතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 22,000

panasonic MD H 1

17 සැප් 8:14 පව, නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 79,000

Panasonic FS5 LUMIX SILVER Colour
Panasonic FS5 LUMIX SILVER Colour

14 සැප් 2:08 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 10,000

'Asung'  Cctv Camera
'Asung' Cctv Camera

14 සැප් 12:15 පව, මාතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 45,000

Lumix DMC-SZ3
Lumix DMC-SZ3

06 සැප් 6:37 පෙරවරු, කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 15,000

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!