මිල (රු)

-

Action camera 4k
Action camera 4k

සාමාජිකයාඊයේ 6:55 පෙරවරු, නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 13,000

Minolta 507 camara
Minolta 507 camara

විනාඩි 36 පෙර, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 50,000

Xiaomi yi Action Camera
Xiaomi yi Action Camera

අද 5:01 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 10,500

Gopro Waterproof Action Camera 1080p
Gopro Waterproof Action Camera 1080p

අද 2:43 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 3,500

Minolta camera
Minolta camera

අද 10:22 පෙරවරු, නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 5,000

Digital Camcorder
Digital Camcorder

අද 12:22 පෙරවරු, නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 25,000

Camera Watch - Spy watch
Camera Watch - Spy watch

ඊයේ 1:42 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 3,900

Action camera 4k
Action camera 4k

සාමාජිකයාඊයේ 6:55 පෙරවරු, නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 13,000

4k Action camera
4k Action camera

19 ඔක් 10:31 පව, නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 18,000

8GB Security Spy Hidden Car Key Camera
8GB Security Spy Hidden Car Key Camera

19 ඔක් 7:20 පව, පොලොන්නරුව, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,000

Sj5000+ Cam
Sj5000+ Cam

19 ඔක් 12:41 පෙරවරු, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 16,000

GoPro Hero 5
GoPro Hero 5

18 ඔක් 1:15 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 87,749

Lytro illum
Lytro illum

18 ඔක් 1:07 පෙරවරු, කළුතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 50,000

GO PRO HERO 4 SILVER
GO PRO HERO 4 SILVER

17 ඔක් 9:42 පෙරවරු, නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 55,000

Sigma 50-500/4.5-6.3 OS HSM for Nikon
Sigma 50-500/4.5-6.3 OS HSM for Nikon

සාමාජිකයා16 ඔක් 3:30 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 105,000

vidiocamara
vidiocamara

16 ඔක් 3:04 පව, කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 15,000

4K WaterProof Digital Action Camera
4K WaterProof Digital Action Camera

16 ඔක් 9:38 පෙරවරු, නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 18,000

Camera Pen
Camera Pen

15 ඔක් 1:24 පෙරවරු, මාතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 1,500

PROTAX D3000 Branded professional camera
PROTAX D3000 Branded professional camera

14 ඔක් 6:00 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 50,000

Spy Watch
Spy Watch

14 ඔක් 3:41 පව, මඩකලපුව, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 3,900

7MP Traveler XS70 Digital Camera
7MP Traveler XS70 Digital Camera

14 ඔක් 1:57 පව, කළුතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 5,000

Go pro hero 4 silver
Go pro hero 4 silver

14 ඔක් 10:22 පෙරවරු, මාතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 45,000

GoPro HERO5 Black
GoPro HERO5 Black

13 ඔක් 10:18 පෙරවරු, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 72,500

Sport Action Camera Wi-Fi
Sport Action Camera Wi-Fi

12 ඔක් 4:20 පව, නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 5,500

D3300
D3300

12 ඔක් 10:43 පෙරවරු, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 51,000

camera
camera

11 ඔක් 6:18 පෙරවරු, මාතලේ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 8,000

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!