මිල (රු)

-

Nikon D3100 DSLR Camera 300mm lens
Nikon D3100 DSLR Camera 300mm lens

19 ඔක් 3:05 පව, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 89,000

Nikon D90
Nikon D90

අද 1:30 පව, ගාල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 37,500

D3300 Body only
D3300 Body only

විනාඩි 46 පෙර, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 35,000

Nikon D3100
Nikon D3100

අද 9:12 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 42,000

Nikon D5100
Nikon D5100

අද 8:17 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 38,000

Nikon 3000 d cam
Nikon 3000 d cam

අද 7:58 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 60,000

D3100
D3100

අද 7:42 පව, කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 55,000

Nikon D3100 DSLR Camera 300mm lens
Nikon D3100 DSLR Camera 300mm lens

19 ඔක් 3:05 පව, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 89,000

Nikon D90
Nikon D90

අද 1:30 පව, ගාල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 37,500

NIKON CAMERA
NIKON CAMERA

අද 1:23 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 20,000

P 510
P 510

අද 11:23 පෙරවරු, කළුතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 28,000

Nikon D5300
Nikon D5300

ඊයේ 10:23 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 63,000

D7000
D7000

ඊයේ 8:42 පව, කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 85,000

Nikon 20 M Pix
Nikon 20 M Pix

ඊයේ 10:19 පෙරවරු, හම්බන්තොට, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 7,000

Nikon D3300
Nikon D3300

ඊයේ 9:22 පෙරවරු, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 52,500

L330 Camera
L330 Camera

21 ඔක් 9:25 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 22,000

Nikon 70-300 f3.5-5.6 ED VR
Nikon 70-300 f3.5-5.6 ED VR

21 ඔක් 2:59 පව, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 48,000

Nikon D7100 with 2 lenses
Nikon D7100 with 2 lenses

21 ඔක් 2:19 පව, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 132,000

Nikon D810 DSLR
Nikon D810 DSLR

21 ඔක් 2:01 පව, නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 120,000

D5300 KIt
D5300 KIt

21 ඔක් 12:30 පව, ගාල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 85,000

NICON D70 s fofational camera.
NICON D70 s fofational camera.

21 ඔක් 10:24 පෙරවරු, නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 45,500

D7000
D7000

21 ඔක් 8:20 පෙරවරු, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 65,000

Nikon Coolpix L820
Nikon Coolpix L820

21 ඔක් 8:16 පෙරවරු, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 27,000

Nikon Camera
Nikon Camera

21 ඔක් 7:49 පෙරවරු, කිලිනොච්චිය, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 8,000

Nikon DSLR camera
Nikon DSLR camera

21 ඔක් 7:15 පෙරවරු, නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 35,000

Nikon D5300 Camera
Nikon D5300 Camera

20 ඔක් 6:36 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 63,000

D3300
D3300

20 ඔක් 12:13 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 60,000

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!