මිල (රු)

-

16 mp digital camera
16 mp digital camera

ඊයේ 1:12 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 7,000

fujifilm digital camera
fujifilm digital camera

08 දෙසැ 5:03 පව, බදුල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 15,000

finepix s1800
finepix s1800

08 දෙසැ 4:52 පව, නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 14,000

Fujifilm 10.0 mega pixels
Fujifilm 10.0 mega pixels

07 දෙසැ 8:21 පව, කෑගල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 16,500

Fujifilm Finepix S2980
Fujifilm Finepix S2980

07 දෙසැ 2:45 පව, කෑගල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 12,000

Fujifilm Camera
Fujifilm Camera

06 දෙසැ 7:12 පව, බදුල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 22,500

Fujifilm brand new S2980
Fujifilm brand new S2980

05 දෙසැ 8:45 පව, අම්පාර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 18,000

finepix s4700
finepix s4700

05 දෙසැ 12:19 පව, කළුතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 25,000

Fujifilm Finepix XP30
Fujifilm Finepix XP30

04 දෙසැ 10:34 පෙරවරු, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 10,000

Digital Camera - Fujifilm finepix S8600
Digital Camera - Fujifilm finepix S8600

30 නොවැ 7:10 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 27,000

fujifilm finpix 8600
fujifilm finpix 8600

27 නොවැ 7:53 පෙරවරු, මාතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 22,000

Digital camera
Digital camera

26 නොවැ 11:20 පෙරවරු, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 6,000

Fujifilm Finepix S4000
Fujifilm Finepix S4000

24 නොවැ 11:33 පෙරවරු, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 18,000

1080p Water-proof 16mp camera
1080p Water-proof 16mp camera

20 නොවැ 9:34 පව, කළුතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 13,500

Fuji film
Fuji film

20 නොවැ 3:33 පව, මාතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 20,000

Fujifilm-s2980
Fujifilm-s2980

19 නොවැ 11:05 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 16,500

fujifilm camera
fujifilm camera

18 නොවැ 11:20 පෙරවරු, යාපනය, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 10,000

FUJIFILM FINEPIX L55 DIGITAL CAMERA
FUJIFILM FINEPIX L55 DIGITAL CAMERA

17 නොවැ 5:57 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 10,000

fujifilm camera
fujifilm camera

16 නොවැ 2:37 පව, ගාල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 27,000

Fujifilm FinePix S4200 x24 Optical Zoom
Fujifilm FinePix S4200 x24 Optical Zoom

14 නොවැ 9:29 පෙරවරු, නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 16,000

Fujifilm Digital Camera 12Mp
Fujifilm Digital Camera 12Mp

12 නොවැ 2:53 පව, මඩකලපුව, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 4,500

fujifilm finepix s4800
fujifilm finepix s4800

06 නොවැ 8:01 පෙරවරු, නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 14,000

Fujifilm finepix 18x optical zoom
Fujifilm finepix 18x optical zoom

04 නොවැ 8:56 පෙරවරු, නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 14,000

Digital camera
Digital camera

03 නොවැ 11:18 පෙරවරු, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 7,500

fujiflim finepix
fujiflim finepix

02 නොවැ 2:19 පෙරවරු, නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 28,000

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!