මිල (රු)

-

Canon 5D Mark III with Lens.
Canon 5D Mark III with Lens.

20 ඔක් 10:51 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 530,000

CANON 5D Mark ii body
CANON 5D Mark ii body

14 ඔක් 1:02 පව, නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 110,000

Canon 700D Body
Canon 700D Body

අද 12:29 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 60,000

Canon EOS 1100D
Canon EOS 1100D

අද 8:23 පෙරවරු, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 40,000

Canon EOS 70D
Canon EOS 70D

අද 8:09 පෙරවරු, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 83,000

Canon EOS 700D Kit (18-55 IS STM)
Canon EOS 700D Kit (18-55 IS STM)

ඊයේ 10:40 පව, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 70,000

Digital camera
Digital camera

30 නොවැ 8:35 පව, නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 45,000

Canon Ixus 175
Canon Ixus 175

ඊයේ 6:22 පව, ත්‍රිකුණාමලය, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 12,999

canon 700d 18-55, 55-250mm
canon 700d 18-55, 55-250mm

ඊයේ 1:01 පව, නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 90,000

POWERSHOT 4000IS
POWERSHOT 4000IS

ඊයේ 12:22 පව, ගාල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 12,000

cannon Pc1339
cannon Pc1339

ඊයේ 10:18 පෙරවරු, යාපනය, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 6,500

Canon 700D
Canon 700D

ඊයේ 9:56 පෙරවරු, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 80,000

7D canon
7D canon

ඊයේ 8:27 පෙරවරු, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 120,000

Canon 1200D
Canon 1200D

ඊයේ 5:56 පෙරවරු, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 40,000

Cannon EOS 700D Camera
Cannon EOS 700D Camera

සාමාජිකයාඊයේ 12:29 පෙරවරු, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 72,490

Canon EOS 70D Camera
Canon EOS 70D Camera

සාමාජිකයා02 දෙසැ 8:27 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 150,900

canon original  japanese
canon original japanese

02 දෙසැ 7:55 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 11,500

Canon EOS 1300D Camera
Canon EOS 1300D Camera

සාමාජිකයා02 දෙසැ 6:41 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 66,900

Canon SX420 IS Digital Camera
Canon SX420 IS Digital Camera

02 දෙසැ 6:26 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 24,000

canon 1200D
canon 1200D

02 දෙසැ 2:46 පව, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 40,000

canon EOD 450D
canon EOD 450D

02 දෙසැ 8:41 පෙරවරු, නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 55,000

Canon camara
Canon camara

01 දෙසැ 3:45 පව, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 30,000

DSLR EOS 100D with lenss
DSLR EOS 100D with lenss

01 දෙසැ 2:32 පව, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 60,000

Canon 50D
Canon 50D

01 දෙසැ 8:46 පෙරවරු, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 28,000

Action & Digital camera,smart watch
Action & Digital camera,smart watch

30 නොවැ 4:45 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 16,500

EOS 6D WG
EOS 6D WG

30 නොවැ 1:40 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 275,000

EOS 700D Camera
EOS 700D Camera

30 නොවැ 9:32 පෙරවරු, කළුතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 85,000

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!