මිල (රු)

-

SONY | DSC-W830 Digital Camera
SONY | DSC-W830 Digital Camera

සාමාජිකයා11 ඔක් 6:43 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 18,975

DV150F Camera
DV150F Camera

සාමාජිකයා20 ඔක් 4:35 පව, නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 10,000

sony cyber shot
sony cyber shot

අද 12:18 පෙරවරු, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 10,500

Nikon D5300
Nikon D5300

ඊයේ 10:23 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 63,000

CCTV Camera
CCTV Camera

07 ඔක් 10:53 පෙරවරු, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 3,800

Sony Digital Camera
Sony Digital Camera

ඊයේ 9:48 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 10,000

Canon 70D
Canon 70D

ඊයේ 9:05 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 138,000

D7000
D7000

ඊයේ 8:42 පව, කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 85,000

WSC 800
WSC 800

ඊයේ 8:34 පව, නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 6,000

Canon 20.2MP digital camera
Canon 20.2MP digital camera

ඊයේ 7:30 පව, කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 18,000

Canon 700D
Canon 700D

ඊයේ 7:14 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 55,000

canon cam
canon cam

ඊයේ 7:03 පව, අම්පාර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 46,000

Canon EOS 70D DSLR Brand New
Canon EOS 70D DSLR Brand New

ඊයේ 5:12 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 100,000

Digital Camera
Digital Camera

ඊයේ 5:07 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 6,000

70d canon
70d canon

ඊයේ 4:38 පව, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 80,000

Canon 50mm f1.4 Brand New Condition
Canon 50mm f1.4 Brand New Condition

ඊයේ 3:57 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 45,000

Canon SX610 HS power shot
Canon SX610 HS power shot

ඊයේ 3:49 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 25,000

Nikon D3100 DSLR Camera 300mm lens
Nikon D3100 DSLR Camera 300mm lens

19 ඔක් 3:05 පව, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 89,000

Fujifilm 16mp 5 zoom HD camera
Fujifilm 16mp 5 zoom HD camera

ඊයේ 2:55 පව, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 8,000

brand new Digital camera
brand new Digital camera

ඊයේ 2:34 පව, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 13,000

7MP digital camera Praktica DCZ
7MP digital camera Praktica DCZ

ඊයේ 2:22 පව, කළුතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 3,300

Canon EOS M 18.0 MP Camera Kit
Canon EOS M 18.0 MP Camera Kit

29 සැප් 3:01 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 60,000

SPECIAL CAMERA SANDISK ULTRA SD CARDS
SPECIAL CAMERA SANDISK ULTRA SD CARDS

ඊයේ 12:49 පව, යාපනය, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 995

Fujifilm camara
Fujifilm camara

ඊයේ 12:19 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 14,000

Samsung NX500 Mirrorless Camera
Samsung NX500 Mirrorless Camera

ඊයේ 10:46 පෙරවරු, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 65,000

Nikon 20 M Pix
Nikon 20 M Pix

ඊයේ 10:19 පෙරවරු, හම්බන්තොට, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 7,000

Cannon SURE SHOT 13Ou
Cannon SURE SHOT 13Ou

ඊයේ 10:19 පෙරවරු, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 4,500

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!