මිල (රු)

-

Sony Handycam HDR-TD10 3D Camcorder
Sony Handycam HDR-TD10 3D Camcorder

ඊයේ 12:23 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 45,000

Sony handycam
Sony handycam

02 දෙසැ 5:57 පව, ගාල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 40,000

SONY DSC-H300
SONY DSC-H300

02 දෙසැ 9:41 පෙරවරු, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 23,500

CAMERA
CAMERA

01 දෙසැ 8:30 පව, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 85,000

sony cyber-shot 10.1mp
sony cyber-shot 10.1mp

සාමාජිකයා29 නොවැ 11:45 පව, ගාල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 10,500

SONY PMW-200 Professional Video Camera
SONY PMW-200 Professional Video Camera

29 නොවැ 6:47 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 575,000

Sony Handycam
Sony Handycam

28 නොවැ 10:58 පෙරවරු, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 43,000

Sony HVR 1000P.
Sony HVR 1000P.

27 නොවැ 9:37 පෙරවරු, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 65,000

DCR SR 67 Camcoder
DCR SR 67 Camcoder

27 නොවැ 9:30 පෙරවරු, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 45,000

SONY HDR-PJ620  BUILT-IN PROJECTOR
SONY HDR-PJ620 BUILT-IN PROJECTOR

සාමාජිකයා25 නොවැ 3:04 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 97,500

Sony Z5 Professional camera HDV
Sony Z5 Professional camera HDV

25 නොවැ 2:07 පෙරවරු, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 140,000

SONY HDR-PJ410 HANDYCAM
SONY HDR-PJ410 HANDYCAM

සාමාජිකයා24 නොවැ 5:20 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 67,500

SONY HDR-CX330 CAMCORDERS
SONY HDR-CX330 CAMCORDERS

සාමාජිකයා24 නොවැ 5:18 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 44,999

SONY CX440 SENSOR TYPE Handycam®
SONY CX440 SENSOR TYPE Handycam®

සාමාජිකයා24 නොවැ 4:50 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 37,500

sony HDR-AS15 ACTION CAM
sony HDR-AS15 ACTION CAM

22 නොවැ 3:19 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 28,000

XR260 mic input
XR260 mic input

20 නොවැ 12:28 පෙරවරු, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 75,000

Sony digital video camera recoder
Sony digital video camera recoder

19 නොවැ 6:10 පෙරවරු, වවුනියාව, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 35,000

Sony nex vg20
Sony nex vg20

19 නොවැ 12:44 පෙරවරු, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 135,000

sony digital handycam
sony digital handycam

18 නොවැ 1:00 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 10,000

HVR-HD1000E
HVR-HD1000E

16 නොවැ 9:24 පෙරවරු, මාතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 110,000

Japanese  Sony video camera Hi 8
Japanese Sony video camera Hi 8

15 නොවැ 4:05 පව, බදුල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 20,000

HDR  CX- 150
HDR CX- 150

13 නොවැ 6:35 පව, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 20,000

DCR SX 65E
DCR SX 65E

13 නොවැ 5:05 පව, කළුතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 38,000

Sony  CCD TRV64E
Sony CCD TRV64E

12 නොවැ 1:05 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 19,000

sony camcorder
sony camcorder

11 නොවැ 8:17 පෙරවරු, යාපනය, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 7,000

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!