මිල (රු)

-

Sony Handycam DCR SR42
Sony Handycam DCR SR42

අද 10:01 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 15,000

4K VIDEO CAMERA
4K VIDEO CAMERA

ඊයේ 6:49 පව, මාතලේ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 350,000

sony video camera
sony video camera

ඊයේ 8:30 පෙරවරු, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 16,000

Digital Camcorder & Accessories
Digital Camcorder & Accessories

24 ඔක් 12:05 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 35,000

Sony DSR- PD 177 Camcorder
Sony DSR- PD 177 Camcorder

23 ඔක් 9:47 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 80,000

Sony Digital HD Video Camera Recorder
Sony Digital HD Video Camera Recorder

22 ඔක් 11:40 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 37,000

Digitel handy camera
Digitel handy camera

22 ඔක් 6:19 පව, කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 35,000

Sony HDR-FX1  HD Camcorder
Sony HDR-FX1 HD Camcorder

22 ඔක් 10:33 පෙරවරු, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 100,000

HXR-MC1500P
HXR-MC1500P

21 ඔක් 1:05 පව, පුත්තලම, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 115,000

SONY NX 5
SONY NX 5

20 ඔක් 9:24 පෙරවරු, ගාල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 375,000

Sony Digital Camcorder
Sony Digital Camcorder

18 ඔක් 8:26 පෙරවරු, ගාල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 25,000

Digital HD video camera recorder
Digital HD video camera recorder

14 ඔක් 10:58 පෙරවරු, හම්බන්තොට, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 20,000

HDR camcorder
HDR camcorder

13 ඔක් 10:18 පෙරවරු, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 90,000

Sony DXC 537 Camcorder
Sony DXC 537 Camcorder

12 ඔක් 10:51 පව, පුත්තලම, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 20,000

SONY PD 170 DV CAME
SONY PD 170 DV CAME

12 ඔක් 11:42 පෙරවරු, ගාල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 49,000

SONY HANDYCAM DIGITAL CAMCORDER
SONY HANDYCAM DIGITAL CAMCORDER

11 ඔක් 4:27 පව, කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 34,500

SONY DIGITAL VIDEO CAM FOR SELL
SONY DIGITAL VIDEO CAM FOR SELL

11 ඔක් 2:34 පව, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 26,000

sony 170 video camera
sony 170 video camera

11 ඔක් 8:19 පෙරවරු, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 85,000

sony CAMCORDER
sony CAMCORDER

10 ඔක් 6:51 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 22,000

SONY DCR 85 | 60GB HDD
SONY DCR 85 | 60GB HDD

10 ඔක් 8:07 පෙරවරු, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 22,000

DCR-SX60
DCR-SX60

07 ඔක් 8:50 පව, නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 35,000

Sony DCR-HC 62 Camcorder
Sony DCR-HC 62 Camcorder

07 ඔක් 9:47 පෙරවරු, බදුල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 16,000

HDR-PJ10E
HDR-PJ10E

05 ඔක් 7:52 පෙරවරු, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 75,000

Sony HD Handycam Camcorder
Sony HD Handycam Camcorder

04 ඔක් 5:54 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 55,000

A7Sii
A7Sii

04 ඔක් 4:45 පව, කළුතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 465,000

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!