මිල (රු)

-

Panasonic SDR - T50 Camcoder
Panasonic SDR - T50 Camcoder

ඊයේ 9:33 පෙරවරු, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 24,000

Panasonic NV-GS17B Digital Camcorder
Panasonic NV-GS17B Digital Camcorder

22 ඔක් 2:10 පෙරවරු, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 20,000

Panasonic NV-GS57 mini-DV Camcorder
Panasonic NV-GS57 mini-DV Camcorder

21 ඔක් 7:33 පව, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 18,000

DIGITAL VIDEO CAMERA RECORDER
DIGITAL VIDEO CAMERA RECORDER

16 ඔක් 10:29 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 6,500

Panasonic camcorder
Panasonic camcorder

09 ඔක් 8:42 පෙරවරු, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 20,000

Full HD Pocket Digital Video Camera
Full HD Pocket Digital Video Camera

04 ඔක් 8:12 පව, කළුතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 6,500

Panasonic AG-HMC82EN
Panasonic AG-HMC82EN

04 ඔක් 4:07 පව, මාතලේ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 90,000

digital camera
digital camera

04 ඔක් 12:25 පෙරවරු, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 12,000

Panasonic (nv-gs320)
Panasonic (nv-gs320)

03 ඔක් 10:45 පෙරවරු, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 9,000

panasonic video camara
panasonic video camara

02 ඔක් 6:18 පෙරවරු, නුවරඑලිය, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 32,000

MD1000
MD1000

01 ඔක් 3:23 පව, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 20,000

panasonic --MD 10000
panasonic --MD 10000

27 සැප් 2:03 පව, රත්නපුර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 40,000

Pnasonic-NV-VS 50 S-VHS-C Movie camera
Pnasonic-NV-VS 50 S-VHS-C Movie camera

22 සැප් 2:57 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 5,500

MD 10000 video camera + capture card
MD 10000 video camera + capture card

21 සැප් 3:30 පව, බදුල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 28,500

Panasonic Camcorder
Panasonic Camcorder

20 සැප් 3:18 පව, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 22,000

Panasonic Digital Camcorder
Panasonic Digital Camcorder

20 සැප් 12:52 පව, කළුතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 75,000

panasonic Digital Camcorder
panasonic Digital Camcorder

15 සැප් 12:18 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 30,000

Panasonic S50 Camcorder
Panasonic S50 Camcorder

08 සැප් 12:06 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 25,000

Camcorder
Camcorder

03 සැප් 2:12 පව, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 80,000

DVCPRO HD HVX 202.panasonic P2 camera
DVCPRO HD HVX 202.panasonic P2 camera

02 සැප් 7:59 පෙරවරු, කෑගල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 95,000

DVC 62
DVC 62

01 සැප් 11:13 පව, යාපනය, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 80,000

Md 10000
Md 10000

01 සැප් 10:12 පෙරවරු, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 85,000

panasonic md10000
panasonic md10000

31 අගෝ 3:08 පව, කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 32,000

panasonic
panasonic

30 අගෝ 7:40 පව, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 170,000

Panasonic Mdh 1 camera

30 අගෝ 4:04 පව, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 65,000

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!