මිල (රු)

-

panasonic md h2
panasonic md h2

අද 8:18 පෙරවරු, මොණරාගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 87,000

Panasonic handycam HC-V510
Panasonic handycam HC-V510

09 දෙසැ 9:10 පෙරවරු, කළුතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 70,000

Panasonic MD H 1 Digital Video Camera
Panasonic MD H 1 Digital Video Camera

08 දෙසැ 9:03 පෙරවරු, නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 85,000

PANASONIC  - MD10000
PANASONIC - MD10000

04 දෙසැ 9:08 පව, රත්නපුර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 35,000

Panasonic H1 camera.
Panasonic H1 camera.

04 දෙසැ 1:00 පව, කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 87,000

VIDEO CAMEERA
VIDEO CAMEERA

සාමාජිකයා30 නොවැ 7:22 පෙරවරු, මාතලේ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 33,000

PANASONIC HC-V160 Motion Image
PANASONIC HC-V160 Motion Image

සාමාජිකයා25 නොවැ 2:15 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 37,500

HC-MDH2  HD VIDEO CAMERA
HC-MDH2 HD VIDEO CAMERA

19 නොවැ 9:10 පව, කෑගල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 90,000

Panasonic AGAC 90 camera battery
Panasonic AGAC 90 camera battery

18 නොවැ 3:51 පව, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,400

JVC Everio Camcorder
JVC Everio Camcorder

14 නොවැ 3:01 පව, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 25,000

Panasonic mobile camcorder
Panasonic mobile camcorder

14 නොවැ 9:43 පෙරවරු, කළුතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 6,500

Panasonic MD 9000 video camera
Panasonic MD 9000 video camera

13 නොවැ 10:27 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 17,000

Panasonic AG-HVX 200
Panasonic AG-HVX 200

11 නොවැ 11:57 පෙරවරු, යාපනය, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 75,000

Panasonic Digital Video Camera
Panasonic Digital Video Camera

03 නොවැ 2:31 පව, පුත්තලම, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 10,000

DV camcorder
DV camcorder

03 නොවැ 12:46 පෙරවරු, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 35,000

Panasonic H1
Panasonic H1

01 නොවැ 8:10 පව, කෑගල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 74,000

panasonic md10000
panasonic md10000

31 ඔක් 11:08 පෙරවරු, කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 30,000

panasonic MD9000
panasonic MD9000

28 ඔක් 12:35 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 20,000

Panasonic NV-GS17B Digital Camcorder
Panasonic NV-GS17B Digital Camcorder

22 ඔක් 2:10 පෙරවරු, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 20,000

Panasonic NV-GS57 mini-DV Camcorder
Panasonic NV-GS57 mini-DV Camcorder

21 ඔක් 7:33 පව, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 18,000

DIGITAL VIDEO CAMERA RECORDER
DIGITAL VIDEO CAMERA RECORDER

16 ඔක් 10:29 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 6,500

1 න් 1 පිටුව

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!