මිල (රු)

-

720HD 5MP Spy Hidden Video Camera Pen
720HD 5MP Spy Hidden Video Camera Pen

සාමාජිකයාඅද 8:37 පෙරවරු, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 1,600

Sony Handycam DCR SR42
Sony Handycam DCR SR42

ඊයේ 10:01 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 15,000

Pen spy hidden camera
Pen spy hidden camera

සාමාජිකයා25 සැප් 10:18 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 1,750

Canon 700D
Canon 700D

ඊයේ 12:59 පව, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 95,000

Panasonic AG-HVX200 camcorder
Panasonic AG-HVX200 camcorder

ඊයේ 10:53 පෙරවරු, යාපනය, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 80,000

4K VIDEO CAMERA
4K VIDEO CAMERA

25 ඔක් 6:49 පව, මාතලේ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 350,000

iVIS HF52 CANON CAMCORDER
iVIS HF52 CANON CAMCORDER

සාමාජිකයා25 ඔක් 2:24 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 75,000

Spy pen camera 32gb Brandnew
Spy pen camera 32gb Brandnew

සාමාජිකයා25 ඔක් 10:31 පෙරවරු, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 1,300

sony video camera
sony video camera

25 ඔක් 8:30 පෙරවරු, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 16,000

Digital Camcorder & Accessories
Digital Camcorder & Accessories

24 ඔක් 12:05 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 35,000

Nikon D5300 Camera
Nikon D5300 Camera

24 ඔක් 10:07 පෙරවරු, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 67,500

Pen spy Video camera 8Mp F/HD
Pen spy Video camera 8Mp F/HD

24 ඔක් 10:05 පෙරවරු, කළුතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,500

lighter camera Digital V.Recording
lighter camera Digital V.Recording

24 ඔක් 8:29 පෙරවරු, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,000

Digital V.Recording Pen camera
Digital V.Recording Pen camera

24 ඔක් 8:24 පෙරවරු, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,000

Sony DSR- PD 177 Camcorder
Sony DSR- PD 177 Camcorder

23 ඔක් 9:47 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 80,000

Sony Digital HD Video Camera Recorder
Sony Digital HD Video Camera Recorder

22 ඔක් 11:40 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 37,000

Digitel handy camera
Digitel handy camera

22 ඔක් 6:19 පව, කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 35,000

Spy Pen Camera HD 8Mp New
Spy Pen Camera HD 8Mp New

22 ඔක් 3:32 පව, කළුතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,499

Canon 70D
Canon 70D

22 ඔක් 2:14 පව, කළුතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 69,500

DIGITAL VIDEO CAMCORDER   PAL MV 700
DIGITAL VIDEO CAMCORDER PAL MV 700

22 ඔක් 11:14 පෙරවරු, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 12,000

Sony HDR-FX1  HD Camcorder
Sony HDR-FX1 HD Camcorder

22 ඔක් 10:33 පෙරවරු, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 100,000

Panasonic NV-GS17B Digital Camcorder
Panasonic NV-GS17B Digital Camcorder

22 ඔක් 2:10 පෙරවරු, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 20,000

Panasonic NV-GS57 mini-DV Camcorder
Panasonic NV-GS57 mini-DV Camcorder

21 ඔක් 7:33 පව, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 18,000

HXR-MC1500P
HXR-MC1500P

21 ඔක් 1:05 පව, පුත්තලම, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 115,000

Car key camera
Car key camera

සාමාජිකයා20 ඔක් 8:52 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,500

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!