මිල (රු)

-

DSLR Lens Hood
DSLR Lens Hood

සාමාජිකයා19 සැප් 11:34 පෙරවරු, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 450

key chain cam hidden
key chain cam hidden

අද 12:31 පෙරවරු, කළුතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 900

speed lights for canon nikkon
speed lights for canon nikkon

අද 12:29 පෙරවරු, ගාල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 6,000

Samyang 85mm T1.5 Cine Lens for Canon EF
Samyang 85mm T1.5 Cine Lens for Canon EF

ඊයේ 10:59 පව, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 55,000

SIGMA 70-300mm OS camera lens Canon DSLR
SIGMA 70-300mm OS camera lens Canon DSLR

සාමාජිකයා07 ඔක් 8:54 පෙරවරු, කළුතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 25,000

Canon Wide angle Macro lens
Canon Wide angle Macro lens

ඊයේ 2:13 පව, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 6,500

Brand New Nikon Canon Triggers
Brand New Nikon Canon Triggers

ඊයේ 11:10 පෙරවරු, කළුතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 6,000

Camera/Camcorder Tripod
Camera/Camcorder Tripod

24 ඔක් 3:13 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 3,500

Camera Backpack
Camera Backpack

24 ඔක් 11:09 පෙරවරු, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 7,500

YONGUNO Light Panel
YONGUNO Light Panel

24 ඔක් 9:44 පෙරවරු, නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 32,000

Beholder DS1 3 Axis Gimbal
Beholder DS1 3 Axis Gimbal

23 ඔක් 9:43 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 80,000

DJI Phantom 3 Copter Bags
DJI Phantom 3 Copter Bags

23 ඔක් 6:09 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 6,500

tamron monster lens 200-500mm
tamron monster lens 200-500mm

23 ඔක් 2:23 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 26,000

Tascam linear pcm recorder
Tascam linear pcm recorder

23 ඔක් 12:09 පව, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 20,000

Tokina lense 100-300mm Af
Tokina lense 100-300mm Af

23 ඔක් 9:46 පෙරවරු, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 25,000

camera portable tripod
camera portable tripod

23 ඔක් 1:17 පෙරවරු, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,000

Camera/Camcorder Tripod
Camera/Camcorder Tripod

22 ඔක් 11:48 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 3,000

Studio Lights Godox Smart Kit 300SDI-D
Studio Lights Godox Smart Kit 300SDI-D

22 ඔක් 5:16 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 72,000

sigama 70-200
sigama 70-200

21 ඔක් 1:09 පව, කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 129,000

CCTV කැමරා තොග මිලට දෙහිඅත්තකණ්ඩියෙන්
CCTV කැමරා තොග මිලට දෙහිඅත්තකණ්ඩියෙන්

21 ඔක් 8:31 පෙරවරු, අම්පාර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,750

yn 565  flashgun.
yn 565 flashgun.

21 ඔක් 6:55 පෙරවරු, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 15,000

Meike TTL Flash
Meike TTL Flash

21 ඔක් 12:38 පෙරවරු, කළුතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 12,000

Giottos VT806 Tripod
Giottos VT806 Tripod

20 ඔක් 3:08 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 7,500

Camera Tripod
Camera Tripod

20 ඔක් 3:06 පව, ගාල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,500

Weifend WF-6663A tripod for SALE !!!
Weifend WF-6663A tripod for SALE !!!

20 ඔක් 2:16 පව, මාතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 6,000

Flycam
Flycam

20 ඔක් 2:13 පව, මාතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 25,000

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!