මිල (රු)

-

PROTABLE CAMERA TRIPOD STAND
PROTABLE CAMERA TRIPOD STAND

සාමාජිකයා09 නොවැ 12:26 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 1,600

Digital Camera Pouch
Digital Camera Pouch

සාමාජිකයාඅද 12:17 පෙරවරු, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 300

Canon 18-55 Lens Hood
Canon 18-55 Lens Hood

සාමාජිකයාඅද 12:12 පෙරවරු, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 800

Camera Dry Cabinet 50L
Camera Dry Cabinet 50L

සාමාජිකයාඅද 12:12 පෙරවරු, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 19,800

Canon 70D Battery Grip
Canon 70D Battery Grip

සාමාජිකයාඅද 12:11 පෙරවරු, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 6,800

canon Mount
canon Mount

ඊයේ 9:41 පව, කළුතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 125,000

Original sigma lens
Original sigma lens

ඊයේ 8:25 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 45,000

Lowepro 450 AW DSLR Backpack
Lowepro 450 AW DSLR Backpack

සාමාජිකයා02 නොවැ 4:59 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 16,500

GODOX 50x50 Softbox Diffuser
GODOX 50x50 Softbox Diffuser

ඊයේ 11:53 පෙරවරු, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 6,700

cinema lights, RDS Unifocus
cinema lights, RDS Unifocus

ඊයේ 10:15 පෙරවරු, කෑගල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 25,000

RODE Camera Microphone
RODE Camera Microphone

03 දෙසැ 7:11 පව, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 19,500

SanDisk Ultra 8GB CF Card
SanDisk Ultra 8GB CF Card

03 දෙසැ 6:40 පව, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 3,800

TRIPOD 3140
TRIPOD 3140

03 දෙසැ 6:28 පව, මාතලේ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 8,000

Camera Godox Softbox 50x50cm
Camera Godox Softbox 50x50cm

සාමාජිකයා03 දෙසැ 6:13 පව, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 6,700

SanDisk Extreme 32GB SD Card
SanDisk Extreme 32GB SD Card

03 දෙසැ 6:09 පව, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 3,800

Camera Tripod WT-6663A
Camera Tripod WT-6663A

සාමාජිකයා03 දෙසැ 6:09 පව, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 8,500

Canon to Nikon Camera Lens Adapter
Canon to Nikon Camera Lens Adapter

සාමාජිකයා03 දෙසැ 6:06 පව, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 4,000

Backpack for Canon & Nikon
Backpack for Canon & Nikon

03 දෙසැ 6:04 පව, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 9,900

Camera Flash Softbox 23x23cm
Camera Flash Softbox 23x23cm

සාමාජිකයා03 දෙසැ 6:03 පව, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,100

Canon 18-135 IS STM Lens
Canon 18-135 IS STM Lens

සාමාජිකයා03 දෙසැ 5:39 පව, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 42,500

Quick Relase Plate for DSLR Camera
Quick Relase Plate for DSLR Camera

සාමාජිකයා03 දෙසැ 5:32 පව, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,200

Electric SilicaGel Unit for Dry Box
Electric SilicaGel Unit for Dry Box

සාමාජිකයා03 දෙසැ 5:32 පව, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,400

Sandisk Extreme 90MB Speed 32GB SDHC
Sandisk Extreme 90MB Speed 32GB SDHC

සාමාජිකයා03 දෙසැ 5:29 පව, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 3,800

Sandisk Extreme 90MB Speed 16GB SDHC
Sandisk Extreme 90MB Speed 16GB SDHC

සාමාජිකයා03 දෙසැ 5:27 පව, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,900

Camera Double Strap
Camera Double Strap

සාමාජිකයා03 දෙසැ 5:25 පව, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,500

Flycam HD3000 Stabilizer
Flycam HD3000 Stabilizer

සාමාජිකයා03 දෙසැ 5:21 පව, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 30,500

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!