මිල (රු)

-

Nikon SB-400
Nikon SB-400

විනාඩියකට පෙර, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 12,000

nikkor 18-55 vr
nikkor 18-55 vr

ඊයේ 7:54 පව, කෑගල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 10,000

Tamron 70-300mm f/4-5.6 di ld macro
Tamron 70-300mm f/4-5.6 di ld macro

ඊයේ 7:37 පව, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 19,000

Nikon 55-300mm f/4.5 5.6 VR
Nikon 55-300mm f/4.5 5.6 VR

ඊයේ 4:06 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 32,000

NIKKOR 55-200mm lens
NIKKOR 55-200mm lens

20 ඔක් 7:20 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 17,000

Nikon 300mm f/4 AF Lens
Nikon 300mm f/4 AF Lens

19 ඔක් 6:25 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 100,000

NIKON SB-400
NIKON SB-400

19 ඔක් 11:56 පෙරවරු, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 11,000

NIKON LENS AF20mm f/2.8D
NIKON LENS AF20mm f/2.8D

18 ඔක් 5:35 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 45,000

Nikon SB-700 AF Speedlight Flash
Nikon SB-700 AF Speedlight Flash

17 ඔක් 8:56 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 32,000

Nikon AF-S FX 24-85mm f/3.5-4.5G ED
Nikon AF-S FX 24-85mm f/3.5-4.5G ED

17 ඔක් 8:55 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 62,000

Nikon D610 battery grip
Nikon D610 battery grip

17 ඔක් 6:33 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 6,000

Nikon AF-S 55-300mm
Nikon AF-S 55-300mm

17 ඔක් 6:00 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 30,000

Nikon  55-300mm f/4.5-5.6G ED VR
Nikon 55-300mm f/4.5-5.6G ED VR

16 ඔක් 3:36 පව, කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 32,000

Nikon 55-300mm VR G Lens
Nikon 55-300mm VR G Lens

15 ඔක් 10:34 පෙරවරු, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 35,000

Nikon 70-300mm Lens
Nikon 70-300mm Lens

15 ඔක් 10:31 පෙරවරු, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 17,500

Nikon (nikkor) 50mm 1.8G
Nikon (nikkor) 50mm 1.8G

13 ඔක් 3:00 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 22,500

Original Japan 24-200mm lens.
Original Japan 24-200mm lens.

සාමාජිකයා12 ඔක් 12:45 පව, ගාල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 15,000

Nikon 18-55mm lens
Nikon 18-55mm lens

09 ඔක් 10:54 පෙරවරු, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 15,000

Nikon 70-300 AF lense
Nikon 70-300 AF lense

09 ඔක් 10:49 පෙරවරු, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 18,000

DSLR Nikon Battery Charger
DSLR Nikon Battery Charger

සාමාජිකයා08 ඔක් 3:23 පව, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 1,350

nikon
nikon

08 ඔක් 1:30 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 5,200

NIKON SB-400
NIKON SB-400

07 ඔක් 12:14 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 12,000

24-120 mm AF-S F 4 LENS
24-120 mm AF-S F 4 LENS

04 ඔක් 3:13 පෙරවරු, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 85,000

DSLR camera Bag Canon Nikon
DSLR camera Bag Canon Nikon

02 ඔක් 11:22 පෙරවරු, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 5,200

NIKON 50MM1.1/4 PRIME
NIKON 50MM1.1/4 PRIME

01 ඔක් 11:35 පව, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 16,000

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!