මිල (රු)

-

Nikon AF-S 300mm ED Lens
Nikon AF-S 300mm ED Lens

සාමාජිකයා03 දෙසැ 10:51 පෙරවරු, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 149,500

NKION PRIME LENSES
NKION PRIME LENSES

පැයකට පෙර, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 65,000

Nikon 50mm lens
Nikon 50mm lens

ඊයේ 9:27 පෙරවරු, නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 8,500

Nikon 50mm 1.8G Lens Purchased/11/2016
Nikon 50mm 1.8G Lens Purchased/11/2016

ඊයේ 7:43 පෙරවරු, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 32,000

Nikon Camara Bag
Nikon Camara Bag

07 දෙසැ 6:10 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,200

2 In 1 Wide Angle Lens
2 In 1 Wide Angle Lens

07 දෙසැ 4:45 පව, අනුරාධපුර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 5,000

Brand new dslr camera bags.
Brand new dslr camera bags.

07 දෙසැ 10:05 පෙරවරු, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 1,500

Nikon nikkor AF-S 18-55 lens
Nikon nikkor AF-S 18-55 lens

07 දෙසැ 8:06 පෙරවරු, නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 10,000

nikon 50mm1.1.4mm prime lens
nikon 50mm1.1.4mm prime lens

07 දෙසැ 5:35 පෙරවරු, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 25,000

nikon 24-120 mm nano lens
nikon 24-120 mm nano lens

06 දෙසැ 10:51 පව, කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 106,000

Nikon 35-70mm f/3.3-4.5 (Manual Lens)
Nikon 35-70mm f/3.3-4.5 (Manual Lens)

06 දෙසැ 9:07 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 5,500

AF NIKKOR Lence
AF NIKKOR Lence

06 දෙසැ 8:51 පව, නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 20,000

Nikon Lense 70-300mm & 28-80mm
Nikon Lense 70-300mm & 28-80mm

06 දෙසැ 6:37 පව, නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 27,000

NIKON 55-200MM VR II B/NEW
NIKON 55-200MM VR II B/NEW

සාමාජිකයා06 දෙසැ 10:26 පෙරවරු, කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 23,900

Nikon 50mm Lense
Nikon 50mm Lense

06 දෙසැ 9:31 පෙරවරු, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 9,500

nikon 135mm1.2.8 prime lens
nikon 135mm1.2.8 prime lens

05 දෙසැ 10:37 පව, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 18,000

NIKON 55-300mm VR B/NEW
NIKON 55-300mm VR B/NEW

සාමාජිකයා05 දෙසැ 12:55 පව, කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 38,500

Nikkor AFS 55-300MM f4.5-5.6G VR Lens
Nikkor AFS 55-300MM f4.5-5.6G VR Lens

05 දෙසැ 9:46 පෙරවරු, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 29,500

Nikkor 70-300mm lens
Nikkor 70-300mm lens

04 දෙසැ 12:45 පව, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 15,000

Nikon 18-55 mm lense
Nikon 18-55 mm lense

03 දෙසැ 3:11 පව, කළුතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 8,500

Nikon AF-S 300mm ED Lens
Nikon AF-S 300mm ED Lens

සාමාජිකයා03 දෙසැ 10:51 පෙරවරු, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 149,500

AF-S DX NIKKOR 35mm F1.8G
AF-S DX NIKKOR 35mm F1.8G

02 දෙසැ 7:13 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 16,000

Af zoom nikon 70-300mm f/4-5.6G
Af zoom nikon 70-300mm f/4-5.6G

01 දෙසැ 10:37 පව, නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 18,000

nikon lens
nikon lens

30 නොවැ 6:06 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 6,500

Nikon 300mm F4 lens
Nikon 300mm F4 lens

30 නොවැ 3:02 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 60,000

Nikon 55-300 VR lens
Nikon 55-300 VR lens

සාමාජිකයා29 නොවැ 12:31 පව, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 41,500

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!