මිල (රු)

-

Yongnuo RF 605 Flash Trigger
Yongnuo RF 605 Flash Trigger

ඊයේ 9:32 පව, නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 9,000

Yongnuo 600 RT flash
Yongnuo 600 RT flash

26 ඔක් 1:22 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 19,000

Camera Cleaning Kit
Camera Cleaning Kit

26 ඔක් 12:24 පව, ගාල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 950

Canon 55-250mm f/4-5.6 IS STM
Canon 55-250mm f/4-5.6 IS STM

26 ඔක් 10:30 පෙරවරු, ගාල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 23,000

USED Caanon 10-22mm wide lens
USED Caanon 10-22mm wide lens

සාමාජිකයා26 ඔක් 10:04 පෙරවරු, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 65,000

Canon 70-300mm is USM L lens
Canon 70-300mm is USM L lens

සාමාජිකයා26 ඔක් 10:04 පෙරවරු, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 145,000

Brand new camera lens
Brand new camera lens

25 ඔක් 6:58 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 50,000

Sigma 10mm Fisheye for Canon
Sigma 10mm Fisheye for Canon

25 ඔක් 12:29 පව, ගාල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 45,500

Fontron 200mm f/4.5-22 - M42 Lens
Fontron 200mm f/4.5-22 - M42 Lens

25 ඔක් 9:55 පෙරවරු, නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 5,000

EFS 18-55mm Canon Lens
EFS 18-55mm Canon Lens

24 ඔක් 6:13 පව, කළුතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 19,000

Camera Accessories
Camera Accessories

24 ඔක් 1:14 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 20,000

canon 550D Camera Box
canon 550D Camera Box

24 ඔක් 10:29 පෙරවරු, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 5,500

Canon 24mm 2.8
Canon 24mm 2.8

22 ඔක් 1:40 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 19,500

Camera Bag
Camera Bag

21 ඔක් 10:39 පව, කෑගල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 4,000

canon 18-200mm lens
canon 18-200mm lens

21 ඔක් 8:29 පව, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 11,000

Canon 1Dx M2 Chager
Canon 1Dx M2 Chager

21 ඔක් 8:05 පව, කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 10,500

Godox X1 wireless TTL flash trigger
Godox X1 wireless TTL flash trigger

21 ඔක් 4:12 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 16,000

Canon 70-200 2.8 IS Lens
Canon 70-200 2.8 IS Lens

21 ඔක් 10:14 පෙරවරු, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 175,000

canon 18-55 lens
canon 18-55 lens

21 ඔක් 8:14 පෙරවරු, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 10,000

Canon 300mm 2.8 IS L lens
Canon 300mm 2.8 IS L lens

20 ඔක් 10:32 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 475,000

Canon Lenses
Canon Lenses

20 ඔක් 9:28 පෙරවරු, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 45,000

Canon Ef 75-300mm lens
Canon Ef 75-300mm lens

19 ඔක් 11:04 පෙරවරු, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 16,000

Sigma 17-50mm f/2.8 (B/NEW)
Sigma 17-50mm f/2.8 (B/NEW)

19 ඔක් 9:11 පෙරවරු, පුත්තලම, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 39,000

8-15mm cannon (fisha eye) lense
8-15mm cannon (fisha eye) lense

18 ඔක් 7:36 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 140,000

DSLR Battery Charger For Canon
DSLR Battery Charger For Canon

17 ඔක් 3:17 පව, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 1,850

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!