මිල (රු)

-

Canon 18-55 IS STM Brand New Lens
Canon 18-55 IS STM Brand New Lens

සාමාජිකයා03 දෙසැ 5:37 පව, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 16,500

Canon 75 - 300 mm Lense
Canon 75 - 300 mm Lense

සාමාජිකයාඊයේ 11:01 පව, පුත්තලම, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 16,000

Canon 75 - 300 mm Lense
Canon 75 - 300 mm Lense

සාමාජිකයාඊයේ 11:01 පව, පුත්තලම, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 16,000

Canon Zoom Ultrasonic Lens EF 75-300mm
Canon Zoom Ultrasonic Lens EF 75-300mm

ඊයේ 11:49 පෙරවරු, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 12,500

Canon Lens EF 80-200mm Ultrasonic
Canon Lens EF 80-200mm Ultrasonic

ඊයේ 11:09 පෙරවරු, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 10,500

Canon Zoom Lens EF 35-80mm
Canon Zoom Lens EF 35-80mm

ඊයේ 10:57 පෙරවරු, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 4,500

CANON 55-250MM IS STM B/NEW
CANON 55-250MM IS STM B/NEW

සාමාජිකයා07 දෙසැ 3:35 පව, කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 26,500

Canon lence 50mm
Canon lence 50mm

07 දෙසැ 10:01 පෙරවරු, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 17,500

Canon 70-300mm lens
Canon 70-300mm lens

06 දෙසැ 4:17 පව, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 50,000

Canon 75mm - 300mm lenses
Canon 75mm - 300mm lenses

06 දෙසැ 12:50 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 25,000

CANON 75-300MM III B/NEW
CANON 75-300MM III B/NEW

සාමාජිකයා06 දෙසැ 10:25 පෙරවරු, කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 18,900

Battery Grips
Battery Grips

06 දෙසැ 4:06 පෙරවරු, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 6,500

canon Lens
canon Lens

05 දෙසැ 11:29 පව, පුත්තලම, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 75,000

Canon 70-200 Lens
Canon 70-200 Lens

05 දෙසැ 9:17 පව, ගාල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 91,500

Canon 50mm f/1.8 II Prime Lens
Canon 50mm f/1.8 II Prime Lens

05 දෙසැ 7:58 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 10,000

godox flash gun
godox flash gun

05 දෙසැ 6:22 පෙරවරු, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 8,000

CANON EOS Battery (LP-E10,7.4V,860mAh)
CANON EOS Battery (LP-E10,7.4V,860mAh)

04 දෙසැ 7:52 පෙරවරු, මාතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,500

Canon Lp e6 camera battery
Canon Lp e6 camera battery

03 දෙසැ 9:00 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 3,500

Canon 18-55 IS STM Brand New Lens
Canon 18-55 IS STM Brand New Lens

සාමාජිකයා03 දෙසැ 5:37 පව, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 16,500

Canon LP-E8 Battery
Canon LP-E8 Battery

සාමාජිකයා03 දෙසැ 5:36 පව, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,900

Canon LP-E6 Battery
Canon LP-E6 Battery

සාමාජිකයා03 දෙසැ 5:34 පව, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 3,500

Sigma 50mm 2.8 Macro for Canon
Sigma 50mm 2.8 Macro for Canon

සාමාජිකයා03 දෙසැ 12:24 පව, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 55,000

විකිණීමට ඇත
විකිණීමට ඇත

03 දෙසැ 12:04 පව, නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 25,000

canon flasher
canon flasher

02 දෙසැ 6:53 පව, ගාල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 15,000

6d & lenses
6d & lenses

02 දෙසැ 5:37 පව, පුත්තලම, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 340,000

Lens-Hood-EW73B
Lens-Hood-EW73B

29 නොවැ 7:14 පව, මාතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 750

Tamaron 18 - 200 lens
Tamaron 18 - 200 lens

29 නොවැ 6:46 පව, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 20,000

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!