මිල (රු)

-

Canon 18-55 IS STM Brand New Lens
Canon 18-55 IS STM Brand New Lens

සාමාජිකයාඊයේ 5:37 පව, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 16,500

Canon Lp e6 camera battery
Canon Lp e6 camera battery

ඊයේ 9:00 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 3,500

camera lens
camera lens

ඊයේ 7:24 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 37,000

RODE Camera Microphone
RODE Camera Microphone

ඊයේ 7:11 පව, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 19,500

Lowepro 450 AW DSLR Backpack
Lowepro 450 AW DSLR Backpack

සාමාජිකයා02 නොවැ 4:59 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 16,500

SanDisk Ultra 8GB CF Card
SanDisk Ultra 8GB CF Card

ඊයේ 6:40 පව, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 3,800

TRIPOD 3140
TRIPOD 3140

ඊයේ 6:28 පව, මාතලේ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 8,000

Camera Godox Softbox 50x50cm
Camera Godox Softbox 50x50cm

සාමාජිකයාඊයේ 6:13 පව, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 6,700

SanDisk Extreme 32GB SD Card
SanDisk Extreme 32GB SD Card

ඊයේ 6:09 පව, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 3,800

Camera Tripod WT-6663A
Camera Tripod WT-6663A

සාමාජිකයාඊයේ 6:09 පව, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 8,500

Canon to Nikon Camera Lens Adapter
Canon to Nikon Camera Lens Adapter

සාමාජිකයාඊයේ 6:06 පව, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 4,000

Backpack for Canon & Nikon
Backpack for Canon & Nikon

ඊයේ 6:04 පව, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 9,900

Camera Flash Softbox 23x23cm
Camera Flash Softbox 23x23cm

සාමාජිකයාඊයේ 6:03 පව, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,100

Canon 18-135 IS STM Lens
Canon 18-135 IS STM Lens

සාමාජිකයාඊයේ 5:39 පව, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 42,500

Canon 18-55 IS STM Brand New Lens
Canon 18-55 IS STM Brand New Lens

සාමාජිකයාඊයේ 5:37 පව, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 16,500

Canon LP-E8 Battery
Canon LP-E8 Battery

සාමාජිකයාඊයේ 5:36 පව, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,900

Canon LP-E6 Battery
Canon LP-E6 Battery

සාමාජිකයාඊයේ 5:34 පව, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 3,500

Quick Relase Plate for DSLR Camera
Quick Relase Plate for DSLR Camera

සාමාජිකයාඊයේ 5:32 පව, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,200

Electric SilicaGel Unit for Dry Box
Electric SilicaGel Unit for Dry Box

සාමාජිකයාඊයේ 5:32 පව, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,400

Sandisk Extreme 90MB Speed 32GB SDHC
Sandisk Extreme 90MB Speed 32GB SDHC

සාමාජිකයාඊයේ 5:29 පව, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 3,800

Sandisk Extreme 90MB Speed 16GB SDHC
Sandisk Extreme 90MB Speed 16GB SDHC

සාමාජිකයාඊයේ 5:27 පව, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,900

Camera Double Strap
Camera Double Strap

සාමාජිකයාඊයේ 5:25 පව, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,500

Flycam HD3000 Stabilizer
Flycam HD3000 Stabilizer

සාමාජිකයාඊයේ 5:21 පව, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 30,500

Jib arm
Jib arm

ඊයේ 3:44 පව, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 40,000

1K Cinema Lighs with stands
1K Cinema Lighs with stands

ඊයේ 3:40 පව, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 35,000

Nikon 18-55 mm lense
Nikon 18-55 mm lense

ඊයේ 3:11 පව, කළුතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 8,500

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!