මිල (රු)

-

DSLR Lens Hood
DSLR Lens Hood

සාමාජිකයා19 සැප් 11:34 පෙරවරු, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 450

Camera Slider Rail Track Glide Arm
Camera Slider Rail Track Glide Arm

සාමාජිකයා09 ඔක් 1:17 පෙරවරු, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 36,500

Canon EF Zoom 70-300mm IS  camera lens
Canon EF Zoom 70-300mm IS camera lens

සාමාජිකයා12 ඔක් 4:20 පව, කළුතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 35,000

SIGMA 70-300mm OS camera lens Canon DSLR
SIGMA 70-300mm OS camera lens Canon DSLR

සාමාජිකයා07 ඔක් 8:54 පෙරවරු, කළුතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 25,000

EFS 18-55mm Canon Lens
EFS 18-55mm Canon Lens

අද 6:13 පව, කළුතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 19,000

Godox X1 wireless TTL flash trigger
Godox X1 wireless TTL flash trigger

21 ඔක් 4:12 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 16,000

Camera/Camcorder Tripod
Camera/Camcorder Tripod

අද 3:13 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 3,500

Camera Accessories
Camera Accessories

අද 1:14 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 20,000

Camera Backpack
Camera Backpack

අද 11:09 පෙරවරු, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 7,500

canon 550D Camera Box
canon 550D Camera Box

අද 10:29 පෙරවරු, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 5,500

Canon 70-200 2.8 IS Lens
Canon 70-200 2.8 IS Lens

21 ඔක් 10:14 පෙරවරු, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 175,000

NIKON 55-200mm VR lens
NIKON 55-200mm VR lens

අද 10:12 පෙරවරු, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 17,500

YONGUNO Light Panel
YONGUNO Light Panel

අද 9:44 පෙරවරු, නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 32,000

Canon 16-35 2.8 usm ii Lens
Canon 16-35 2.8 usm ii Lens

04 ඔක් 6:13 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 160,000

Canon 300mm 2.8 IS L lens
Canon 300mm 2.8 IS L lens

20 ඔක් 10:32 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 475,000

Beholder DS1 3 Axis Gimbal
Beholder DS1 3 Axis Gimbal

ඊයේ 9:43 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 80,000

Nikon SB-400
Nikon SB-400

ඊයේ 8:42 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 12,000

DJI Phantom 3 Copter Bags
DJI Phantom 3 Copter Bags

ඊයේ 6:09 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 6,500

tamron monster lens 200-500mm
tamron monster lens 200-500mm

ඊයේ 2:23 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 26,000

Tascam linear pcm recorder
Tascam linear pcm recorder

ඊයේ 12:09 පව, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 20,000

Tokina lense 100-300mm Af
Tokina lense 100-300mm Af

ඊයේ 9:46 පෙරවරු, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 25,000

camera portable tripod
camera portable tripod

ඊයේ 1:17 පෙරවරු, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,000

Camera/Camcorder Tripod
Camera/Camcorder Tripod

22 ඔක් 11:48 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 3,000

nikkor 18-55 vr
nikkor 18-55 vr

22 ඔක් 7:54 පව, කෑගල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 10,000

Tamron 70-300mm f/4-5.6 di ld macro
Tamron 70-300mm f/4-5.6 di ld macro

22 ඔක් 7:37 පව, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 19,000

Studio Lights Godox Smart Kit 300SDI-D
Studio Lights Godox Smart Kit 300SDI-D

22 ඔක් 5:16 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 72,000

Nikon 55-300mm f/4.5 5.6 VR
Nikon 55-300mm f/4.5 5.6 VR

22 ඔක් 4:06 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 32,000

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!