මිල (රු)

-

Canon 5D Mark III with Lens.
Canon 5D Mark III with Lens.

20 ඔක් 10:51 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 500,000

5300D with 18-55 VR
5300D with 18-55 VR

සාමාජිකයා05 දෙසැ 7:57 පෙරවරු, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 82,500

NKION PRIME LENSES
NKION PRIME LENSES

අද 12:52 පෙරවරු, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 65,000

nikon 70--300 d type zoom lens
nikon 70--300 d type zoom lens

අද 12:51 පෙරවරු, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 12,000

canon olympus 2 digial cameras
canon olympus 2 digial cameras

අද 12:49 පෙරවරු, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 15,000

TRIPO SPEED LIGHT
TRIPO SPEED LIGHT

අද 12:33 පෙරවරු, මාතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 8,500

Canon 75 - 300 mm Lense
Canon 75 - 300 mm Lense

සාමාජිකයාඊයේ 11:01 පව, පුත්තලම, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 16,000

Viltrox speed light
Viltrox speed light

ඊයේ 10:23 පව, නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 12,500

5D Mark 3
5D Mark 3

ඊයේ 9:33 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 200,000

spy remote camera (10mp HD)
spy remote camera (10mp HD)

සාමාජිකයාඊයේ 9:21 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 10,900

Canon Ixus 145
Canon Ixus 145

ඊයේ 9:14 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 11,000

Sony Digital camera
Sony Digital camera

ඊයේ 7:50 පව, කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 7,000

sony camera
sony camera

ඊයේ 7:36 පව, යාපනය, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 3,800

3.2 MEGA pixels camera
3.2 MEGA pixels camera

ඊයේ 7:26 පව, යාපනය, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 3,000

Lowepro 450 AW DSLR Backpack
Lowepro 450 AW DSLR Backpack

සාමාජිකයා02 නොවැ 4:59 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 16,500

go pro hero 4
go pro hero 4

ඊයේ 6:17 පව, පුත්තලම, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 42,000

Nikon dslr d3300
Nikon dslr d3300

ඊයේ 6:07 පව, කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 75,000

Spy Camera
Spy Camera

ඊයේ 5:26 පව, නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,000

SanDisk Extreme CF 64GB (120MB/s)
SanDisk Extreme CF 64GB (120MB/s)

සාමාජිකයා15 නොවැ 6:03 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 10,700

Digital Camera Coolpix L21 8MP
Digital Camera Coolpix L21 8MP

ඊයේ 5:13 පව, කළුතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 4,500

fujifilm digital camera
fujifilm digital camera

ඊයේ 5:03 පව, බදුල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 15,000

finepix s1800
finepix s1800

ඊයේ 4:52 පව, නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 14,000

Sony HD camera
Sony HD camera

සාමාජිකයාඊයේ 4:16 පව, කළුතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 69,000

Sony HD camera
Sony HD camera

සාමාජිකයාඊයේ 4:10 පව, කළුතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 29,000

NIKON D7200/18-140mm Kit
NIKON D7200/18-140mm Kit

සාමාජිකයාඊයේ 3:43 පව, කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 154,000

Canon 70-210mm f4 - Great
Canon 70-210mm f4 - Great

ඊයේ 3:25 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 15,000

Canon EOS 750D Camera
Canon EOS 750D Camera

සාමාජිකයාඊයේ 3:02 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 95,490

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!