මිල (රු)

-

JAPAN USED BIKE TYRE
JAPAN USED BIKE TYRE

සාමාජිකයා01 දෙසැ 10:03 පෙරවරු, කොළඹ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 5,000

BRIDGESTONE ECOPIA EP850 265/70R16 112H
BRIDGESTONE ECOPIA EP850 265/70R16 112H

09 නොවැ 12:11 පව, කොළඹ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 40,160

OZ Alloy Wheels 17inch
OZ Alloy Wheels 17inch

විනාඩි 40 පෙර, කළුතර, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 45,000

Alloy set
Alloy set

අද 8:46 පව, කළුතර, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 22,000

13 INCH ALLOY
13 INCH ALLOY

අද 8:23 පව, නුවර, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 17,500

TUBE ....
TUBE ....

අද 8:12 පව, ගම්පහ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 325

13inch alloys with 2015 tyres
13inch alloys with 2015 tyres

සාමාජිකයාඅද 7:24 පව, ගම්පහ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 50,000

Dunlop Japan 15 inch Four Tyres
Dunlop Japan 15 inch Four Tyres

අද 6:45 පව, කොළඹ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 32,000

Japan 15 Alloy Wheels and Cups Prius 30
Japan 15 Alloy Wheels and Cups Prius 30

අද 6:37 පව, කොළඹ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 24,000

DUNLOP TYRES
DUNLOP TYRES

සාමාජිකයාඅද 1:49 පව, කොළඹ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 11,200

TYRES 1000R20 TRUCK & BUS- APOLO INDIA
TYRES 1000R20 TRUCK & BUS- APOLO INDIA

සාමාජිකයාඅද 5:49 පව, කොළඹ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 51,800

TYRES FOR BMW X3 PIRELLI (UK)
TYRES FOR BMW X3 PIRELLI (UK)

සාමාජිකයාඅද 2:22 පව, කොළඹ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 68,000

7JJ 15' Japanese.
7JJ 15' Japanese.

අද 5:34 පව, ගම්පහ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 35,000

Brand New Alloy wheel
Brand New Alloy wheel

අද 3:47 පව, කොළඹ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 30,000

Toyota aqua Weels, weel cups and tyres
Toyota aqua Weels, weel cups and tyres

අද 3:22 පව, කොළඹ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 25,000

15"  6h KDH 139.7 pcd
15" 6h KDH 139.7 pcd

සාමාජිකයාඅද 3:08 පව, කොළඹ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 40,000

14" 5H 100pcd
14" 5H 100pcd

සාමාජිකයාඅද 3:08 පව, කොළඹ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 34,000

14" 100/114pcd
14" 100/114pcd

සාමාජිකයාඅද 3:08 පව, කොළඹ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 32,000

12" 4h 100pcd alto
12" 4h 100pcd alto

සාමාජිකයාඅද 3:07 පව, කොළඹ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 26,000

15" 100/114pcd chrome
15" 100/114pcd chrome

සාමාජිකයාඅද 3:07 පව, කොළඹ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 56,000

TYRES 205/60R15 A4 CIVIC GALANT CEFIRO
TYRES 205/60R15 A4 CIVIC GALANT CEFIRO

සාමාජිකයාඅද 2:25 පව, කොළඹ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 13,300

New Tyres
New Tyres

අද 2:05 පව, කොළඹ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 5,800

TYRES DEFENDER 4DR5 MASTER CRAFT (USA)
TYRES DEFENDER 4DR5 MASTER CRAFT (USA)

සාමාජිකයාඅද 2:04 පව, කොළඹ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 29,500

BMW BENZ HONDA DUNLOP TYRES PROMO
BMW BENZ HONDA DUNLOP TYRES PROMO

සාමාජිකයාඅද 1:59 පව, කොළඹ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 28,000

TYRES HONDA ACCORD VIGOR FAMILIA
TYRES HONDA ACCORD VIGOR FAMILIA

සාමාජිකයාඅද 1:52 පව, කොළඹ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 10,000

USED ALLOY WHEELS
USED ALLOY WHEELS

සාමාජිකයාඅද 1:51 පව, කොළඹ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 12,000

4DR5 JEEP LAND ROVER DEFENDER POOMA
4DR5 JEEP LAND ROVER DEFENDER POOMA

සාමාජිකයාඅද 1:44 පව, කොළඹ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 23,000

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!