මිල (රු)

-

GPS Track
GPS Track

20 ඔක් 10:30 පව, කොළඹ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 15,900

Toyota Aqva Remot Progaming
Toyota Aqva Remot Progaming

සාමාජිකයා30 නොවැ 10:30 පව, කොළඹ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 13,500

Toyota Smart Keys
Toyota Smart Keys

සාමාජිකයා28 නොවැ 12:03 පව, කොළඹ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 13,500

Honda Smart keys
Honda Smart keys

සාමාජිකයා28 නොවැ 4:10 පව, කොළඹ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 13,000

7" MP5 LED Monitor With Reverse Camera
7" MP5 LED Monitor With Reverse Camera

සාමාජිකයා02 දෙසැ 7:33 පෙරවරු, නුවර, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 5,500

Type R Horn
Type R Horn

සාමාජිකයාඅද 12:14 පෙරවරු, කොළඹ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 900

Single Gun Type Central Door Lock Motor
Single Gun Type Central Door Lock Motor

සාමාජිකයාඅද 12:14 පෙරවරු, කොළඹ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 550

SCUTA PKE Security System

සාමාජිකයාඅද 12:13 පෙරවරු, කොළඹ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 8,500

Scuta Car Keyless Entry System
Scuta Car Keyless Entry System

සාමාජිකයාඅද 12:13 පෙරවරු, කොළඹ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 3,000

4.5 LED Display + NIGHT V Reverse Camera
4.5 LED Display + NIGHT V Reverse Camera

සාමාජිකයාඅද 12:13 පෙරවරු, කොළඹ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 5,500

7" USB Mirror Display ++ Reverse Camera
7" USB Mirror Display ++ Reverse Camera

සාමාජිකයාඅද 12:12 පෙරවරු, කොළඹ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 8,500

Parking Sensors
Parking Sensors

සාමාජිකයාඅද 12:11 පෙරවරු, කොළඹ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 2,600

Normal Reverse Camera
Normal Reverse Camera

සාමාජිකයාඅද 12:11 පෙරවරු, කොළඹ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 1,200

Nikon Reverse Camera
Nikon Reverse Camera

සාමාජිකයාඅද 12:10 පෙරවරු, කොළඹ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 2,500

Night Vision Rear View Camera
Night Vision Rear View Camera

සාමාජිකයාඅද 12:10 පෙරවරු, කොළඹ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 1,800

Keyless Entry System With 4 Motors
Keyless Entry System With 4 Motors

සාමාජිකයාඊයේ 11:54 පව, කොළඹ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 3,700

Majickar One Way Car Alarm System
Majickar One Way Car Alarm System

සාමාජිකයාඊයේ 11:51 පව, කොළඹ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 4,500

Car DVR with Night Vision
Car DVR with Night Vision

සාමාජිකයාඊයේ 11:47 පව, කොළඹ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 2,500

Dual Camera Car DVR Full HD 1080P
Dual Camera Car DVR Full HD 1080P

සාමාජිකයාඊයේ 11:46 පව, කොළඹ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 10,000

Car Center Lock Door Motors
Car Center Lock Door Motors

සාමාජිකයාඊයේ 11:46 පව, කොළඹ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 1,800

Helmet
Helmet

ඊයේ 10:56 පව, අම්පාර, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 7,800

Gps system
Gps system

ඊයේ 10:06 පව, කුරුණෑගල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 10,000

Full face helmat
Full face helmat

ඊයේ 5:57 පව, අනුරාධපුර, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 4,500

JH Car Covers
JH Car Covers

සාමාජිකයා30 නොවැ 3:19 පව, කොළඹ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 1,500

Car rear view monitor & camera
Car rear view monitor & camera

ඊයේ 3:03 පව, ගම්පහ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 3,500

Helmet
Helmet

ඊයේ 1:28 පව, පුත්තලම, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 2,800

Dash DVR auto video camera
Dash DVR auto video camera

ඊයේ 1:18 පව, ගම්පහ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 2,500

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!