මිල (රු)

-

GPS Track
GPS Track

20 ඔක් 10:30 පව, කොළඹ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 15,900

GPS Tracker lanka
GPS Tracker lanka

12 ඔක් 1:48 පව, කොළඹ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 6,500

renault kwid reverse camera
renault kwid reverse camera

සාමාජිකයාඅද 5:02 පව, කොළඹ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 8,500

GPS Unit
GPS Unit

අද 2:31 පව, මාතර, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 3,000

Bike Cover With Helmet bag
Bike Cover With Helmet bag

අද 2:15 පව, කොළඹ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 695

Motocross helmet
Motocross helmet

අද 1:46 පව, ගාල්ල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 7,000

Bike jacket rideing kit
Bike jacket rideing kit

අද 1:39 පව, නුවර, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 4,500

JH Car Covers
JH Car Covers

සාමාජිකයා30 සැප් 2:29 පෙරවරු, කොළඹ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 1,500

Car Keyless Entry System
Car Keyless Entry System

සාමාජිකයාඅද 10:22 පෙරවරු, කොළඹ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 3,995

Reverse Camera
Reverse Camera

සාමාජිකයාඅද 9:49 පෙරවරු, කොළඹ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 7,995

4.3" Foldable Monitor+ Reverse Camera
4.3" Foldable Monitor+ Reverse Camera

සාමාජිකයාඅද 8:40 පෙරවරු, නුවර, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 4,000

Vehicle Car Cam DVR With Reverse Camera
Vehicle Car Cam DVR With Reverse Camera

සාමාජිකයා04 ඔක් 9:14 පෙරවරු, නුවර, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 5,500

honda air bag
honda air bag

සාමාජිකයාඊයේ 7:59 පව, කොළඹ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 25,000

String wheel lock
String wheel lock

ඊයේ 6:45 පව, ගම්පහ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 5,000

Beon Helmet
Beon Helmet

ඊයේ 6:32 පව, ගම්පහ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 3,500

Scuta security system
Scuta security system

ඊයේ 12:33 පව, කොළඹ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 3,500

FULL SECURITY alarm SYSTEMS
FULL SECURITY alarm SYSTEMS

සාමාජිකයාඊයේ 11:19 පෙරවරු, ගම්පහ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 6,500

Central locking System with Remote Key
Central locking System with Remote Key

සාමාජිකයාඊයේ 11:18 පෙරවරු, කොළඹ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 7,500

door lock unlock
door lock unlock

සාමාජිකයාඊයේ 11:15 පෙරවරු, ගම්පහ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 3,500

Central Locking
Central Locking

ඊයේ 10:51 පෙරවරු, කොළඹ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 6,000

beon full face
beon full face

ඊයේ 10:22 පෙරවරු, නුවර, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 5,200

Lock Unlock System (Keyless Entry)
Lock Unlock System (Keyless Entry)

සාමාජිකයාඊයේ 10:07 පෙරවරු, කොළඹ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 4,500

Car Security Alarm system
Car Security Alarm system

සාමාජිකයාඊයේ 10:04 පෙරවරු, කොළඹ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 6,500

Night Vision Rear View Camera
Night Vision Rear View Camera

සාමාජිකයාඊයේ 10:03 පෙරවරු, කොළඹ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 1,800

Nikon Reverse Camera
Nikon Reverse Camera

සාමාජිකයාඊයේ 10:02 පෙරවරු, කොළඹ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 2,500

Scuta Car Keyless Entry System
Scuta Car Keyless Entry System

සාමාජිකයාඊයේ 10:02 පෙරවරු, කොළඹ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 3,000

Revers Camera & Full HD Mirror Monitor
Revers Camera & Full HD Mirror Monitor

සාමාජිකයාඊයේ 10:02 පෙරවරු, කොළඹ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 8,000

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!