මිල (රු)

-

2 Post Car Lift
2 Post Car Lift

26 සැප් 5:48 පව, ගම්පහ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 165,000

Karcher K2 Compact Pressure Washer
Karcher K2 Compact Pressure Washer

11 ඔක් 12:47 පෙරවරු, ගම්පහ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 22,999

TVS Scooty Footrest
TVS Scooty Footrest

අද 11:33 පෙරවරු, කොළඹ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 900

Single Barrel Foot Pump
Single Barrel Foot Pump

අද 10:15 පෙරවරු, කොළඹ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 999

CR27 lotto parts
CR27 lotto parts

අද 8:20 පෙරවරු, කළුතර, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 20,000

Car Vacuum Cleaner
Car Vacuum Cleaner

ඊයේ 3:35 පව, ගම්පහ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 2,790

motobike care
motobike care

සාමාජිකයාඊයේ 2:52 පව, ගම්පහ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 300

honda hmmf oil can
honda hmmf oil can

සාමාජිකයාඊයේ 1:27 පව, ගම්පහ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 10,000

ග්‍රීස්
ග්‍රීස්

ඊයේ 12:21 පව, කුරුණෑගල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 8,500

Alto antenna
Alto antenna

සාමාජිකයාඊයේ 7:54 පෙරවරු, කොළඹ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 1,250

Road Star Vacuum Cleaner
Road Star Vacuum Cleaner

සාමාජිකයා21 ඔක් 4:16 පව, කොළඹ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 2,350

DIGITAL TIMING STROBE FOR TUNING
DIGITAL TIMING STROBE FOR TUNING

21 ඔක් 4:14 පව, කොළඹ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 30,000

Auto Scan Tool
Auto Scan Tool

21 ඔක් 3:20 පව, නුවර, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 1,000

Car Vacuum Cleaner(yk301)
Car Vacuum Cleaner(yk301)

21 ඔක් 2:48 පව, කොළඹ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 1,490

Leyland penion
Leyland penion

21 ඔක් 10:10 පෙරවරු, කොළඹ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 17,500

CAR - WET n DRY  Vacuum Cleaner 12V
CAR - WET n DRY Vacuum Cleaner 12V

සාමාජිකයා20 ඔක් 3:40 පව, කොළඹ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 1,999

VW BEETLE (CLASSIC )
VW BEETLE (CLASSIC )

20 ඔක් 1:40 පව, කොළඹ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 16,500

ISUZU PTO
ISUZU PTO

සාමාජිකයා20 ඔක් 11:24 පෙරවරු, ගාල්ල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 30,000

isuzu PTo
isuzu PTo

සාමාජිකයා20 ඔක් 11:13 පෙරවරු, ගාල්ල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 80,000

Auto spray gun
Auto spray gun

20 ඔක් 11:11 පෙරවරු, කුරුණෑගල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 80,000

Honda civic Turbo
Honda civic Turbo

20 ඔක් 10:20 පෙරවරු, කොළඹ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 160,000

Recondition toyota prius abs pump
Recondition toyota prius abs pump

20 ඔක් 10:14 පෙරවරු, කොළඹ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 65,000

PIAA Original Japanese wiper blades
PIAA Original Japanese wiper blades

සාමාජිකයා20 ඔක් 6:38 පෙරවරු, ගම්පහ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 2,025

DIGITAL TIRE GAUGE
DIGITAL TIRE GAUGE

සාමාජිකයා19 ඔක් 4:34 පව, කොළඹ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 2,750

Launch Scanner Heavy Duty Connector
Launch Scanner Heavy Duty Connector

සාමාජිකයා19 ඔක් 12:01 පව, කොළඹ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 190,000

Toyota tire puncture repair kit bottle.
Toyota tire puncture repair kit bottle.

19 ඔක් 11:42 පෙරවරු, කොළඹ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 8,500

Launch Scanner GOLO-X
Launch Scanner GOLO-X

සාමාජිකයා19 ඔක් 11:30 පෙරවරු, කොළඹ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 18,000

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!