දැන්විම් 355 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි
Apartment Coral | Mt Lavinia | for Sale
Apartment Coral | Mt Lavinia | for Sale

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයා08 ඔක් 3:27 පව, කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 18,225,000

Apartment in Colombo -3
Apartment in Colombo -3

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයා25 ඔක් 10:44 පව, කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 30,000,000

LUXURY APARTEMENT FOR SALE IN NUGEGODA
LUXURY APARTEMENT FOR SALE IN NUGEGODA

කාමර: 3, නානකාමර: 2

අද 6:42 පව, කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 26,500,000

Apartment | 1 Bedroom | Colombo 03
Apartment | 1 Bedroom | Colombo 03

කාමර: 1, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාඅද 5:13 පව, කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 44,000,000

Apartment for Sale in Nugegoda
Apartment for Sale in Nugegoda

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයා03 ඔක් 3:34 පව, කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 22,450,000

Apartment for Sale in Nugegoda
Apartment for Sale in Nugegoda

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයා03 ඔක් 4:37 පව, කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 22,950,000

Apartment Available in Dehiwala
Apartment Available in Dehiwala

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාඅද 4:39 පව, කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 12,300,000

2 rooms Apartment in dehiwala
2 rooms Apartment in dehiwala

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාඅද 4:36 පව, කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 14,500,000

apartment for sale in colombo 05
apartment for sale in colombo 05

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාඅද 4:16 පව, කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 34,700,000

New Luxury Apartments for Sale - COL 4
New Luxury Apartments for Sale - COL 4

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයා11 ඔක් 7:40 පෙරවරු, කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 33,500,000

New Apartment for sale in Dehiwala
New Apartment for sale in Dehiwala

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයා17 ඔක් 9:33 පෙරවරු, කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 17,000,000

City View | 2 Bed |  Dehiwala | Sale
City View | 2 Bed | Dehiwala | Sale

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාඅද 3:08 පව, කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 14,500,000

3 Bed | Apartment |Dehiwala | Sale
3 Bed | Apartment |Dehiwala | Sale

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාඅද 2:59 පව, කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 18,000,000

Apartment Topaz | Mt Lavinia | for Sale
Apartment Topaz | Mt Lavinia | for Sale

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයා08 ඔක් 3:43 පව, කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 12,833,500

1 Bed | 1 Bath| Dehiwala | Sale
1 Bed | 1 Bath| Dehiwala | Sale

කාමර: 1, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාඅද 2:20 පව, කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 8,100,000

Luxury Apartments | Colombo 12
Luxury Apartments | Colombo 12

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයා18 ඔක් 4:38 පව, කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 33,800,000

Apartment Ruby | Mt Lavinia | for Sale
Apartment Ruby | Mt Lavinia | for Sale

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයා30 සැප් 7:08 පෙරවරු, කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 17,865,000

2 Bed | 2 Bath| Dehiwala | Sale
2 Bed | 2 Bath| Dehiwala | Sale

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාඅද 11:39 පෙරවරු, කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 12,300,000

Apartment for sale in Dehiwala
Apartment for sale in Dehiwala

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාඅද 11:37 පෙරවරු, කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 14,500,000

2 Bed | City View| Dehiwala | Sale
2 Bed | City View| Dehiwala | Sale

කාමර: 2, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාඅද 11:34 පෙරවරු, කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 12,000,000

Apartment for sale in Dehiwala
Apartment for sale in Dehiwala

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාඅද 11:25 පෙරවරු, කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 12,500,000

Ocean View | Dehiwala | for Sale
Ocean View | Dehiwala | for Sale

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාඅද 11:21 පෙරවරු, කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 19,800,000

2 Bed | City View| Dehiwala | Sale
2 Bed | City View| Dehiwala | Sale

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාඅද 11:15 පෙරවරු, කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 12,200,000

Apartment / City View / Dehiwala
Apartment / City View / Dehiwala

කාමර: 2, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාඅද 10:36 පෙරවරු, කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 12,000,000

Apartments in Dehiwala / Galle Road
Apartments in Dehiwala / Galle Road

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාඅද 10:30 පෙරවරු, කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 12,300,000

Outstanding Apartment in Dehiwala
Outstanding Apartment in Dehiwala

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාඅද 10:28 පෙරවරු, කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 14,500,000

Apartment / Dehiwala / Discounts
Apartment / Dehiwala / Discounts

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාඅද 10:19 පෙරවරු, කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 19,800,000

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!