වර්ග අඩි 800ක පමණ සැටලිමක්

Dhananjaya විසින් විකිණිමට28 සැප් 8:21 පෙරවරුකැස්බෑව, කොළඹ

රු 60,000

ගිවිස ගත හැකි මිල


බීම් උස අඩි 09 අඟල් 06.
ලී මුක්කු 500 පමණ.
ඉතා හොඳ තත්වයේ පවතින සැටලිමක්.
එක් වරක් පමණක් භාවිතා කර ඇත.(පිලියන්දල ප්‍රදේශයේ)


අන්දම:
පාවිච්චි කරනලද
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0776724864
 • 0112608128

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න

සමාන දැන්විම්