අලෙවි නියෝජිත

Sell Fast | Aradanas දැන්වීම් ආයතනයr සාමාජිකයා විසින් පළකර ඇත 2 දෙසැ 11:15 පෙරවරුහෝමාගම, කොළඹ

# තනතුර : අලෙවි නියෝජිත
===================

තේකොල / පලතුරු බීම /පානීය ජාල බෝතල් අලෙවිය සඳහා දිවයිනේ සෑම ප්‍රදේශයකින්ම සලෙස් රෙප්ස් වරුන් බඳවා ගැනේ .50000/= ඉහල අදායමක් .

# සුදුසුකම් -

සා පෙළ හෝ ඉහල සුදුසුකම් ඇති
ස්ත්‍රි / පුරුෂ දෙපක්ෂයම අවශ්‍යයි

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

සතියක් තුල අයදුම් කරන්න.

දුරකථන අංකය ලබාගැනීමට ;Click to apply; මත ක්ලික් කරන්න.


වැටුප:
රු 50,000 මසකට
කර්මාන්ත:
විකුණුම් සහ සිල්ලර විකුණුම්
රැකියා වර්ගය:
පූර්ණ කාලීන
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

මෙම රැකියාව සදහා ඉල්ලුම් කරන්න

  • 0112892131

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

  • හැකියාවක් තිබේ නම් සේවායෝජකයාව ගවේශණය කරන්න
  • සේවායෝජකයා පෞද්ගලිකව හමුවන තුරු කිසිදු පුද්ගලික තොරතුරක් නොදෙන්න

බලන්න

ගාස්තුවක් ගෙවා රැකියාවක් පොරොන්දු විම

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්

සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න

මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න