විකිණීමට නිවස පිලියන්දල මාවිත්තර

I Stanly House & Property සාමාජිකයා විසින් විකිණිමට22 ඔක් 4:15 පවපිළියන්දල, කොළඹ

රු 9,000,000

ගිවිස ගත හැකි මිල


පිලියන්දල 255 කොට්ටාව පාරට මිටර් 200 යි ජාලියගොඩ අලුත් පාරට මිටර් 400 අවුරුදු 2/ කට කලින් සාදන ලද නිවසකි

දෘෂ්‍ය වෙළඳ ප්‍රවර්ධකයන් හා සම්බන්ධ වීමට මා කැමති නැත.


ලිපිනය:
පිලියන්දල මාවිත්තර
කාමර:
3
නානකාමර:
3
ප්‍රමාණය:
1,100.0 වර්ග අඩි
ඉඩමේ විශාලත්‍වය :
7.5 පර්චස්
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0786480557

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්

සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න

මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න

I Stanly House & Property වෙතින් තවත් දැන්වීම්