විගණන සහයක (කාන්තා / පිරිමි)

Key mgt. consultants (Pvt) Ltd තහවුරු කළ විසින් පළකර ඇත27 ඔක් 4:56 පවපිළියන්දල, කොළඹ

# තනතුර - විගණන සහයක (කාන්තා / පිරිමි)
==============================

මොරටුව හා පිළියන්දල පිහිටි ආර්.එස්. රූපසිංහ උකස්කරුවෝ ආයතනය සදහා විගණන සහයක / සහායිකා තනතුර සදහා අ.පො.ස. උ/පෙළ සමත් පුහුණු / නොපුහුණු ස්ත්‍රී පුරුෂ දෙපාර්ශවයෙන්ම අයදුම්පත් කැදවයි.

# සුදුසුකම්

විගණන ආයතනයක පළපුරුද්ද ඇති අය සදහා විශේෂත්වයක් දක්වනු ලැබේ

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත රැකියාවක් සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම් දින 14 ක් ඇතුළත ikman.lk හරහා ඔබගේ ජීව දත්තය අධ්‍යාපනික විස්තර සමග අයදුම් කරන්න.

ඉල්ලුම්පත් එවන්න
නො:287/7, දේවානන්ද පාර,
පිළියන්දල


කර්මාන්ත:
මුල්‍ය හා ගිණුම්කරණය
රැකියා වර්ගය:
පූර්ණ කාලීන
ව්‍යාපාරික වෙබ් අඩවිය:
www.tax-legal-kmcs.com
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

මෙම රැකියාව සදහා ඉල්ලුම් කරන්න

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

  • හැකියාවක් තිබේ නම් සේවායෝජකයාව ගවේශණය කරන්න
  • සේවායෝජකයා පෞද්ගලිකව හමුවන තුරු කිසිදු පුද්ගලික තොරතුරක් නොදෙන්න

බලන්න

ගාස්තුවක් ගෙවා රැකියාවක් පොරොන්දු විම

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න

සමාන දැන්විම්