විදුලි කාර්මික ශිල්පින්

Diligent Consulting Group (Pvt) Ltd විසින් පළකර ඇත23 දෙසැ 9:52 පෙරවරුකොළඹ 3, කොළඹ

දිවයිනේ ප්‍රසිද්ධ සමාගමක පහත ඇබෑර්තු සඳහා.

# තනතුර : විදුලි කාර්මික ශිල්පින් (පිරිමි )
========================

# සුදුසුකම්
අ.පො.ස උ.පෙ සමත් වි තිබිම අනිවාර්ය වේ.
අවුරුද්දක පලපුරුද්ද
විදුලි කාර්මික ශිල්පි පඨමාලාවක් හදාරා තිබීම

# ප්‍රතිලාභ :

ආකර්ශනීය වැටුපක්, EPF, ETF සහ අනෙකුත් වරප්‍රසාද රැසක් පිරිනැමේ.

රු.22000-25000ත් අතර මුලීක වැටුපක්, අතීකාල දීමනා හා තවත් ප්‍රථිලාභ රැසක් හිමිවනු ඇත.

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත තනතුර සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම්, දින 14 ක් ඇතුළත මෙම දැන්වීමේ "Click to apply" හරහා අයඳුම් කරන්න.


කර්මාන්ත:
ඉංජීනේරු ශිල්පය සහ ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය
රැකියා වර්ගය:
පූර්ණ කාලීන
ව්‍යාපාරික වෙබ් අඩවිය:
www.diligent.com
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

මෙම රැකියාව සදහා ඉල්ලුම් කරන්න

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

  • හැකියාවක් තිබේ නම් සේවායෝජකයාව ගවේශණය කරන්න
  • සේවායෝජකයා පෞද්ගලිකව හමුවන තුරු කිසිදු පුද්ගලික තොරතුරක් නොදෙන්න

බලන්න

ගාස්තුවක් ගෙවා රැකියාවක් පොරොන්දු විම

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්

සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න

මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න

Diligent Consulting Group (Pvt) Ltd වෙතින් තවත් දැන්වීම්