විදුලි කාර්මික ශිල්පීන්

Ample Electrical Service තහවුරු කළ විසින් පළකර ඇත30 නොවැ 11:37 පෙරවරුකොළඹ 6, කොළඹ

# තනතුර- විදුලි කාර්මික ශිල්පීන්
======================

අප ආයතනය සදහා විදුලි කාර්මික ශිල්පීන් වහා බදවා ගනු ලැබේ.

දෙෙනික වැඩ මුරය: පෙ.ව. 8.00 සිට ප.ව. 5.00 දක්වා වේ. (අතිකාල වැඩ සදහා දීමනා එකතුවේ)
රැකියා ස්ථානය: කොළඹ අවට

# ප්‍රතිලාභ -

වැටුප: විදුලි කාර්මික ශිල්පීන් සදහා මසකට රු. 40,000/- කට වැඩි වැටුපක්ද,

පළපුරුද්ද අනුව වැටුප වැඩි කරනු ලැබේ.

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත රැකියාවක් සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම් දින 14 ක් ඇතුළත විමසන්න. දුරකථන අංකය ලබාගැනීමට ;Click to apply; මත ක්ලික් කරන්න.


වැටුප:
රු 40,000 මසකට (ගිවිස ගත හැක)
කර්මාන්ත:
ඉංජීනේරු ශිල්පය සහ ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය
රැකියා වර්ගය:
පූර්ණ කාලීන
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

මෙම රැකියාව සදහා ඉල්ලුම් කරන්න

ඉල්ලුම් කිරිම සදහා Ample Electrical Service අමතන්න

0713161152

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

  • හැකියාවක් තිබේ නම් සේවායෝජකයාව ගවේශණය කරන්න
  • සේවායෝජකයා පෞද්ගලිකව හමුවන තුරු කිසිදු පුද්ගලික තොරතුරක් නොදෙන්න

බලන්න

ගාස්තුවක් ගෙවා රැකියාවක් පොරොන්දු විම

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න

සමාන දැන්විම්