විදුලි කාර්මික සේවය Electrical service

විදුසංඛ රන්ධාර විසින් විකිණිමට19 නොවැ 12:03 පවකොලොන්නාව, කොළඹ

රු 450

ගිවිස ගත හැක


House & industrial electrical service
24 hour
waiting & system fuld

,නිවාස ගොඩනැගිලි ස්ලැබ් කන්ඩියුටින් කිරිමේ සිට වයරින් කිරිම
පෑන් ,ලයිට් සවි කිරිම
විදුලි කාර්මික විසඳුම්
ඇතුලු සියලුම විදුලි කාර්මික සේවය
පහසු මිලට


සේවා වර්ගය:
ඉදිකිරිම්
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0719004117

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න

සමාන දැන්විම්