විධායක නිලධාරි (කාන්තා/පිරිමි)

Innovage International - Galle සාමාජිකයා විසින් පළකර ඇත 9 නොවැ 8:02 පවකරාපිටිය, ගාල්ල

අප ජාත්‍යන්තර සමාගමේ නව ශාකා 20ක් සදහා පුරප්පාඩු සීමිත ප්‍රමාණයක් ඇති බැවින්,,
ඒ සදහා අවම සුදුසුකම්
~ අ.පො.ස. (සා/පෙළ) හෝ (උ/පෙළ) පෙනී සිටි හෝ සමත්

# තනතුර : විධායක නිලධාරි (කාන්තා/පිරිමි)
=============================

# සුදුසුකම් :

කාර්යසූර අය කඩිනමින් බදවා ගැනේ .
Age - 18 - 30

# ප්‍රතිලාභ :

# තෝරාගන්නා අය සඳහා රු. 35,000/= කට වැඩි කළමණාකරණ පුහුණුවක් 100% නොමිලේ හිමිවන අතර, කෙටිකාලීන පුහුණුව තුල 22,000/= ක දීමනාවක්,
# පුහුණුවෙන් පසු 50,000/= වැඩි වැටුපක් සමඟ ආකර්ශනීය දීමනා.

# සුදුසුකම් මත ආකර්ශනීය ඉහල වැටුපක්, EPF, ETF ඇතුළු දීමනා රැසක් ( නවාතැන් සහ ආහාර සමඟ ) පිරිනැමේ.

### දක්ෂයින්ට කෙටි කාලීන උසස් වීම්,
# නවාතැන් පහසුකම්,
# තවත් අමතර දීමනා රැසක්.....

* පුහුණුවක් සමඟ බඳවා ගැනේ.
* දිවයිනේ සෑම ප්‍රදේශයකින්ම අයඳුම් කල හැක.

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත තනතුර සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම්, දින 14 ක් ඇතුළත මෙම දැන්වීමේ "Click to apply" හි සඳහන් දුරකථන අංකය හරහා අයඳුම් කරන්න.

දෘෂ්‍ය වෙළඳ ප්‍රවර්ධකයන් හා සම්බන්ධ වීමට මා කැමති නැත.


වැටුප:
රු 18,000 මසකට (ගිවිස ගත හැක)
කර්මාන්ත:
කාර්යාලීය පරිපාලන, ලේකම් සහ පිළිගැනීමේ නිළධාරී
රැකියා වර්ගය:
පූර්ණ කාලීන
ව්‍යාපාරික වෙබ් අඩවිය:
www.grantonsrilanka.com
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

මෙම රැකියාව සදහා ඉල්ලුම් කරන්න

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

  • හැකියාවක් තිබේ නම් සේවායෝජකයාව ගවේශණය කරන්න
  • සේවායෝජකයා පෞද්ගලිකව හමුවන තුරු කිසිදු පුද්ගලික තොරතුරක් නොදෙන්න

බලන්න

ගාස්තුවක් ගෙවා රැකියාවක් පොරොන්දු විම

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්

සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න
Innovage International - Galle

Providing various jobs at your convenience


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න