වහාම නිවසක් කුලියට දීමට

Poornima Erandi විසින් කුලියට24 සැප් 3:47 පවමිනුවන්ගොඩ, ගම්පහ

රු 9,500 මසකට

ගිවිස ගත හැකි


කොළඹ කුරුණෑගල සහ ගම්පහ මීගමුව බස් පාරට යාබදව,
ගම්පහට 8 කි.මි, මිනුවන්ගොඩට 4 කි.මි,
සියළුම පහසුකම් සහිත අංගසම්පූර්ණ නව නිවසක් කුළියට දීමට.


ලිපිනය:
නො:260, නැදගමුව, කොටුගොඩ
කාමර:
3
නානකාමර:
1
ප්‍රමාණය:
2,178.0 වර්ග අඩි
ඉඩමේ විශාලත්‍වය :
33.0 පර්චස්
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0775658380

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න

සමාන දැන්විම්