වෙළද සහායකයින්

Private Poster විසින් පළකර ඇත 1 සැප් 10:13 පෙරවරුඅහංගම, ගාල්ල

අහංගම නගරයේ පිහිටි තොග සහ සිල්ලර වෙළද ව්‍යාපාරික ආයතනයක් සදහා වෙළද සහායකයින් අවශ්‍යයි
අාහාර සහ නවාතැන් පහසුකම් සහිතයි. පලපුරුදු සහිත හෝ රහිත අ.පො.ස සා.පෙළ සමත් පිරිමි අය විමසන්න.
ජීව දත්ත අයදුම්පතක් සහිතව පැමිණෙන්න.

දින 14 ක් ඇතුලත ikman.lk හරහා අයඳුම් කරන්න.

දෘෂ්‍ය වෙළඳ ප්‍රවර්ධකයන් හා සම්බන්ධ වීමට මා කැමති නැත.


වැටුප:
රු 20,000 මසකට
කර්මාන්ත:
විකුණුම් සහ සිල්ලර විකුණුම්
රැකියා වර්ගය:
පූර්ණ කාලීන
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

මෙම රැකියාව සදහා ඉල්ලුම් කරන්න

  • 0777567728

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

  • හැකියාවක් තිබේ නම් සේවායෝජකයාව ගවේශණය කරන්න
  • සේවායෝජකයා පෞද්ගලිකව හමුවන තුරු කිසිදු පුද්ගලික තොරතුරක් නොදෙන්න

බලන්න

ගාස්තුවක් ගෙවා රැකියාවක් පොරොන්දු විම

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න