වෙළද සේවිකා

Sell fast | Pothuhara | Master Mobile සාමාජිකයා විසින් පළකර ඇත30 ඔක් 8:31 පෙරවරුකුරුණෑගල, කුරුණෑගල

# තනතුර - වෙළද සේවිකා
===================

කුරුණෑගල ඇස්කන්නාඩි සාප්පුවකට ඇස්කන්නාඩි ශේත්‍රයේ පලපුරුදු වයස 20 - 25 අතර අවිවාහක කාන්තාවක් කුරුණෑගල අවටින් අවශ්‍යයි.

# අයදුම් කරන ආකාරය -

දින 14 ක් ඇතුලත මෙම දැන්වීමේ "Click to apply" හි සඳහන් දුරකථන අංකය හරහා අප වෙත අයඳුම් කරන්න.


වැටුප:
රු 15,000 මසකට (ගිවිස ගත හැක)
කර්මාන්ත:
විකුණුම් සහ සිල්ලර විකුණුම්
රැකියා වර්ගය:
පූර්ණ කාලීන
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

මෙම රැකියාව සදහා ඉල්ලුම් කරන්න

  • 0775959997

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

  • හැකියාවක් තිබේ නම් සේවායෝජකයාව ගවේශණය කරන්න
  • සේවායෝජකයා පෞද්ගලිකව හමුවන තුරු කිසිදු පුද්ගලික තොරතුරක් නොදෙන්න

බලන්න

ගාස්තුවක් ගෙවා රැකියාවක් පොරොන්දු විම

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්

සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න
Sell fast | Pothuhara | Master Mobile

Authorized ikman.lk agent in Pothuhara


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න