වඩු වැඩ

nadeep විසින් විකිණිමට20 සැප් 4:39 පවකඩවත, ගම්පහ

ගිවිස ගත හැක

ගිවිස ගත හැක


දොර ,උළු වහු ,අත් වැට ,පැන්ට්‍රි කබඩි ,වෝල් කබඩි සියලුම වර්ගයේ වඩු වැඩ ඉතා සාධාරණ මිලට උසස් අන්දමින් නිම කරවා ගැනීමට අමතන්න .

දෘෂ්‍ය වෙළඳ ප්‍රවර්ධකයන් හා සම්බන්ධ වීමට මා කැමති නැත.


සේවා වර්ගය:
ඉදිකිරිම්
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0772008786

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න

සමාන දැන්විම්