වෛරස් මෘදුකාංග ස්ථාපනය

pkaok jkakswdrÉÑ විසින් විකිණිමට12 සැප් 11:50 පෙරවරුබත්තරමුල්ල, කොළඹ

රු 3,500

වෛරස් මෘදුකාංග ස්ථාපනය කරදීමට ඔබේ කාර්යාලයට නිවසට පැමිණෙමි. වෛරස් මෘදුකාංගය ඇතුලත්ව අය කිරීම කොළඹ අවට 3500/-

දෘෂ්‍ය වෙළඳ ප්‍රවර්ධකයන් හා සම්බන්ධ වීමට මා කැමති නැත.


සේවා වර්ගය:
පරිගණක
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0719943521

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න